IL1 kuva

Katupölyä on nyt runsaasti ilmassa

Pakkasen ja tuulten heikkenemisen myötä ilmassa on nyt runsaasti katupölyä. Porin Paanakedonkadun ilmanlaadun mittausasemalla mitattiin eilen 25. helmikuuta kuluvan vuoden toinen raja-arvon lukuarvon ylitys.

IL1 kuva

Porin Paanakedonkadun ilmanlaadun mittausasemalla mitattiin eilen 25.2.2020 korkeita hiukkaspitoisuuksia, 146 µg/m³ 24 tunnin keskiarvona. Korkeimmat hetkittäiset pitoisuudet mitattiin klo 11-12 ja klo 18-24 välisinä aikoina, jolloin ilmanlaatu oli erittäin huono. Valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 on annettu hengitettäville hiukkasille (PM10) vuorokauden keskiarvona raja-arvon¹ lukuarvo 50 µg/m³, jonka ylityksiä sallitaan kalenterivuoden aikana 35 kpl. Kyseessä oli toinen lukuarvon ylitys kuluvana vuonna, joten varsinainen raja-arvo ei ole ylittynyt.

Kohonnut hengitettävien hiukkasten pitoisuus johtuu liikenteen nostattamasta katupölystä. Pitoisuudet kohoavat tyypillisesti suurempien kaupunkien keskusta-alueilla vilkkaan ajoneuvoliikenteen myötä. Lisäksi kuiva ja heikkotuulinen pakkassää edesauttaa hiekoitushiekan ja asfalttipölyn irtoamista ja leijumista. Etenkin allergikot ja astmaa sairastavat kärsivät katupölyn aiheuttamista ärsytysoireista. Tilanteen ennustetaan jatkuvan samankaltaisena lähipäivien ajan vallitsevan säätyypin pysyessä muuttumattomana.