Katupöly heikentää ilmanlaatua Porin keskustassa.

Katupöly heikentää ilmanlaatua Porissa

Porin Paanakedonkadun ilmanlaadun mittausasemalla mitattiin eilen maanantaina 22. maaliskuuta korkeita hiukkaspitoisuuksia. Korkeimmat hetkittäiset pitoisuudet mitattiin aamuliikenteen aikaan kello 07-09.

Katupöly heikentää ilmanlaatua Porin keskustassa.

Hiukkaspitoisuudeksi mitattiin 79 µg/m³ 24 tunnin keskiarvona. Korkeimmillaan hetkittäiset pitoisuudet olivat aamulla, jolloin ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksin mukaan hetkellisesti erittäin huono.

Valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 on annettu hengitettäville hiukkasille (PM10) vuorokauden keskiarvon raja-arvoksi 50 µg/m³, jonka ylityksiä sallitaan kalenterivuoden aikana yhteensä 35 kappaletta. Paanakedonkadulla maanataina mitattu arvo oli neljäs lukuarvon ylitys kuluvana vuonna. Vuonna 2020 Paanakedonkadun mittausasemalla ylitysvuorokausia oli yhteensä 3, vuonna 2019 6 kappaletta. 

Kohonnut hengitettävien hiukkasten pitoisuus johtuu liikenteen nostattamasta katupölystä. Pitoisuudet kohoavat tyypillisesti suurempien kaupunkien keskusta-alueilla vilkkaan ajoneuvoliikenteen myötä. Katupölyä nousee ilmaan lumen sulaessa ja maan kuivuessa, jolloin talven aikana liukkauden vähentämiseksi kaduille ja jalkakäytäville levitetty hiekoitushiekka nousee kaduilta ilmaan liikenteen ja tuulen vaikutuksesta. Hiekoitushiekan lisäksi ilmassa leijuva pöly sisältää tien pinnoitteesta, autojen renkaista ja jarruista sekä pakokaasuista peräisin olevia hiukkasia.

Etenkin allergikot ja astmaa sairastavat kärsivät katupölyn aiheuttamista ärsytysoireista. Tilanne parani vielä eilisen illan aikana ainakin hetkellisesti ilman lauhtumisen myötä.

 


Katupöly heikentää ilmanlaatua Porin keskustassa.