Kaupunginhallitus

Kaupungin avustusperiaatteet uudistetaan – yhdistykset mukana uudistuksessa

Porin kaupunki on uudistamassa avustusperiaatteitaan. Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää avustuskokonaisuutta ja avustusten myöntämisen perusteita, yhtenäistää avustusprosessia, lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, edistää yhdistysten tasavertaista kohtelua ja vähentää avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää turhaa byrokratiaa.

Kaupunginhallitus

– Olemme aloittaneet uudistuksen miettimisen viime vuoden keväällä ja mukana on ollut kaupungin eri toimialojen lisäksi yhdistysten edustaja. Matkan varrella yhdistykset ovat saaneet kommentoida ehdotuksia ja olemme käyneet yhteisiä keskusteluja. Yhdistyksiltä saatu palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista ja uusiin avustusmuotoihin on suhtauduttu innostuneesti, toteaa työryhmän puheenjohtaja, controller Tiina Toivonen

Keskeiset periaatteet päätetään kaupunginhallituksessa ensi maanantaina ja jatkossa avustukset myönnettäisiin yhden luukun periaatteella. Tällä tarkoitetaan sitä, että eri avustusten hakemista varten on yhteinen hakukanava, yksi sähköinen hakemuslomake ja yhtenäinen menettely. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää halutaanko päätöksenteko keskittää yhdelle toimielimelle. Ehdotuksena on, että lautakunnat käyttävät jatkossakin substanssiasiantuntemustaan ja tekevät päätökset myönnettävistä avustuksista.

– Toisena vaihtoehtona on, että avustukset käsitellään kaupungin avustustyöryhmässä, jonka jälkeen päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä. Mallin etuna on, että yhdistysten neuvontaan olisi enemmän resursseja käytettävissä, kun tehtävään nimettäisiin oma viranhaltija, sanoo Toivonen. 

Kaupunginhallitus päättää avustuskäytänteiden uudistuksesta kokouksessaan 28. syyskuuta. 
 


Kaupunginhallitus