Luminen katumaisema

Kaupungin lumenläjityspaikka on kaikille avoin

Kaupunki saa talvisin paljon yhteydenottoja kaduille ja puistoihin auratuista lumikasoista, jotka saattavat pahimmassa tapauksessa haitata liikennettä ja rajoittaa esimerkiksi pysäköintimahdollisuuksia. Harmia aiheuttavat lumikasat ovat kuitenkin harvoin kaupungin jäljiltä, sillä kaupunki kuljettaa auraamansa lumet lumenläjitysalueelle.

Luminen katumaisema

Lumen siirtäminen tonteilta kaupungin katu- ja puistoalueille on kiellettyä. Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta ja mikäli tontilla ei ole riittävästi tilaa, on lumi tarvittaessa kuljetettava lumenläjitysalueelle.

– Sankan lumipyryn sattuessa on toki ymmärrettävää, että lumet saatetaan hetkellisesti joutua auraamaan kaupungin alueelle, mutta lumen siirto pois on kuitenkin aina tontinomistajan vastuulla, muistuttaa tiemestari Jyrki Kartastenpää Porin kaupungilta.

Kaupungin virallinen lumenläjitysalue sijaitsee Raatimiehenluodossa, Kimpajuovantien varressa.

– Myös yksityiset kiinteistöt saavat tuoda lunta maksuttomalle lumenläjityspaikalle, kertoo Kartastenpää.


Raatimiehenluodon lumenläjitysalue


Luminen katumaisema