Kevättä ilmassa

Kaupungin organisaatiouudistus ja auditointi etenevät  

Porin kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden ensimmäiset vaiheet on saatu päätökseen. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 11. toukokuuta konsernihallinnon organisaatiouudistukseen liittyviä muutoksia sekä teknisen toimialan auditointiin liittyviä henkilöstösiirtoja. 

Kevättä ilmassa

Kevään aikana teknisen toimialan auditoinnissa on neuvoteltu henkilöstösiirroista. Teknisellä toimialalla on jatkossa kaksi yksikköä, infrayksikkö ja tilayksikkö. Infrayksikköön lisätään liikuntapaikat-toimintayksikkö ja tilayksikköön kiinteistönhoito-toimintayksikkö.

– Teknisten toimintojen kehittämisellä ja henkilöstösiirroilla tavoitellaan toiminnan laadun ja tuottavuuden kehittämistä sekä joustavampaa henkilöstövoimavarojen käyttöä työtehtävissä. Muutoksella haetaan myös toiminnallisia etuja johtamiseen ja esimiestyöhön, kertoo henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen.

Uudistuksen myötä samankaltaista työtä tekevä henkilöstö siirretään palveluliikelaitokselta ja eri toimialoilta tekniselle toimialalle. Työvoimaa pystytään näin kohdentamaan tarpeen mukaan, kun kokonaisuus on yhden johdon alla. Uudistukset tulevat voimaan syksyllä.

Hallintosääntöä muutetaan organisaatiomuutoksen myötä

Konsernihallinnon organisaation uudistamisesta sekä elinvoima- ja ympäristötoimialan muodostamisesta käytiin yhteistoimintaneuvottelut huhtikuussa työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Muutokset edellyttävät hallintosäännön muuttamista. 

Konsernihallinnon organisaatiorakenteen uudistamisessa konsernihallinnon elinvoiman edistämisen tehtävät ja nykyinen ympäristö- ja lupapalvelutoimiala yhdistetään omaksi, elinvoima- ja ympäristötoimialaksi. Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta toimii jatkossa nimellä elinvoima- ja ympäristölautakunta, jossa on 13 jäsentä.

Konsernihallinto toimialana poistuu ja kaupunginjohtajan tukena toimii jatkossa konsernipalvelut, jossa toimii HR-yksikkö, talous- ja hallintoyksikkö, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö, viestintä- ja osallisuusyksikkö sekä strateginen suunnittelu ja riskienhallinta. 

Kaupunginhallitus päätti äänin 7–4 hyväksyä päätösehdotuksen.

Kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön, alkaa yhteistoimintamenettelyn toinen vaihe. Toisessa vaiheessa valmistellaan kaupunginhallituksen ja elinvoima- ja ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi konsernipalvelujen tulevat uudet toimintasäännöt ja viimeistellään henkilöstön sijoitteluun liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi suunnitellaan organisaatiomuutoksen toteutuksen käytännön toimenpiteet sekä konsernipalvelujen ja ympäristö- ja lupapalvelutoimialan yhteistyötoimikuntien tuleva toimintamalli. Uusi hallintosääntö astuu voimaa 1.9.2020.


Kevättä ilmassa