Raatihuoneenpuiston kukkaistutuksia

Kaupungin viheralueiden hoito jaetaan jatkossa kahteen piiriin

Porin kaupungin rakennettuja viheralueita hoidetaan jatkossa kahdessa hoitopiirissä, keskustassa sekä kehäalueella. Keskustassa painotus keskittyy keskeisiin ulkoilu- ja matkailualueisiin, kun taas kehällä resursseja ohjataan nykyistä enemmän luonnonmukaisuuden lisäämiseen.

Raatihuoneenpuiston kukkaistutuksia

Rakennetuilla viheralueilla tarkoitetaan yleisessä käytössä olevia puistoja ja katujen viheralueita. Aiemmin viheralueita hoidettiin Itä- ja Länsi-Porin sekä keskustan hoitopiireissä. Tänä keväänä Porissa siirrytään kolmesta hoitopiiristä kahteen. Muutoksen taustalla on taloudellisten säästöjen saavuttaminen ja resurssivajeeseen reagoiminen.

Määrällisesti viheralueita hoidetaan edelleen aiempien vuosien tapaan, mutta hoidon painotukset muuttuvat; kahden hoitopiirin järjestelmään siirryttäessä viheralueiden hoito keskittyy aiempaa enemmän keskustaan, kun taas kehäalueella hoitoa yhtenäistetään ja luonnonmukaistetaan.

Keskustan hoitopiirillä tarkoitetaan ydinkeskustan ja matkailun keskeisiä ulkoilualueita. Painopisteinä ovat pääväylien yleisilmeet, kukkaistutukset, Kirjurinluoto sekä tapahtuma-alueet kuten Lokki-lava, Kirjurinluoto Arena, Eteläranta, kauppatorin Satakieli-lava ja Eetunaukion lava. Myös puuston turvallisuus korostuu paljon käytetyillä alueilla. Keskustan ulkoilualueita hoidetaan viikoittain, ja osaa alueista työpäivittäin.

– Keskustan hoitopiirissä hoidon tavoitteena ovat monipuoliset, viihtyisät, siistit ja turvalliset viheralueet. Hoitotoimenpiteillä halutaan turvata Porin vetovoima niin asukkaille kuin matkailijoillekin, kertoo infran kunnossapidon esimies Ismo Ahonen.

Kehän hoitopiiriin kuuluvat ydinkeskustan ulkopuolella sijaitsevat asuinalueiden puistot ja katujen viheralueet. Kehällä painopisteinä ovat leikkipaikat ja ulkoilupolut, ja myös turvallisuuteen ja roskien siivoamiseen panostetaan. Kehäpiirin viheralueiden hoitoa muutetaan aiempaa luonnonmukaisemmaksi, mikä tarkoittaa esimerkiksi asuinalueiden puistojen harvempia käsittelykertoja. Hoitokertojen määrä riippuu kasvuolosuhteista eli esimerkiksi siitä, kuinka paljon alueilla milloinkin sataa vettä.

– Apuna kaupungin viheralueiden viihtyisyyden varmistamisessa on tänäkin vuonna joukko työllistettyjä, joille tarjoamme puolen vuoden työrupeaman viheralueiden hoidon parissa. Heidän työpanoksellaan on suuri merkitys, kiittelee Ahonen.

Palautetta ja huomioita kaupungin viheralueiden hoidosta toivotaan lähetettävän aina ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen infrankunnossapito@pori.fi. Viestissä tulee näkyä palautteen kohteena olevan alueen osoitetiedot sekä omat yhteystiedot.


Karttakuva viheralueiden hoitopiireistä

Suuntaa antava karttakuva viheralueiden uusista hoitopiireistä 

 


Raatihuoneenpuiston kukkaistutuksia