Yyterin hiekkaranta

Kaupunginhallitus hyväksyi iltapäivätoiminnan hankinnan

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 13. toukokuuta hyväksynyt esityksen iltapäivätoiminnan hankinnasta. Päätös oli yksimielinen.

Yyterin hiekkaranta

Kaupunginhallitus totesi täsmennyksenä, että Meri-Porin yhtenäiskoulun, Noormarkun yhtenäiskoulun, Enäjärven koulun sekä Kyläsaaren koulun iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana, sillä edellytyksellä, että järjestely pyritään hoitamaan jo olemassa olevilla henkilöresursseilla. Kaupunginhallitus edellytti erillistä selvitystä henkilöstöresurssin riittävyydestä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Iltapäivätoiminta lukuvuosina 2019-2022: 

Meri-Porin (Meri-Porin yhtenäiskoulu, Enäjärven koulu, Kyläsaaren koulu ja Reposaaren koulu), Ahlaisten (Ahlaisten koulu), Noormarkun (Kankaan, Söörmarkun ja Noormarkun yhtenäiskoulu) sekä Lavian palvelualueilla (Lavian yhtenäiskoulu) iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana.  

Herttuan koulun iltapäivätoiminta toteutetaan kaupungin omana toimintana. Sen lisäksi koululla järjestetään perusopetuslain mukaista aamupäivätoimintaa. Herttuan iltapäivätoiminnan henkilöstöä käytetään myös koko kaupunkia palvelevan niin sanotun kesäiltistoiminnan toteuttamisessa.

Koivulan koulun osalta aamu- ja iltapäivätoiminta hoidetaan omana toimintana.

Yksityisissä kouluissa (Björneborgs Svenska Samskola, Porin Kristillinen koulu ja Steiner koulu) iltapäivätoiminta järjestetään avustusperiaatteella.

Muiden kaupungin koulujen iltapäivätoiminnan hankinnan osalta järjestetään kilpailutus, jonka myötä hankintasopimukset tehdään lukuvuosiksi 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022. Tämä edellyttää kuitenkin valtionosuuden saamista.

 


Yyterin hiekkaranta