Kuva kesäisestä Yyterin meriravintolasta, jonka edustalla on asiakkaita

Kaupunginhallitus käsittelee ennakkokäsityspyyntöä Yyterin Meriravintola Oy:n omistaman kiinteistön purkamisesta

Kaupunginhallitus käsittelee 7. marraskuuta pidettävässä kokouksessa Yyterin Meriravintola Oy:n hallituksen esitystä Meriravintola-rakennuksen purkamisesta. Esitys perustuu rakennuksen alkuperäiseen kuntoon sekä Yyterin yleissuunnitelman ja kasvuohjelman mukaiseen kehittämiseen, jolla tavoitteena on hakea alueelle yksityisiä investointeja.

Kuva kesäisestä Yyterin meriravintolasta, jonka edustalla on asiakkaita

Yyterin Meriravintola Oy on Porin kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kaupunki osti yhtiön yksityiseltä toimijalta vuonna 2020. Yhtiön toimintaa on tällä hetkellä Yyterissä sijaitsevan ravintolakiinteistön vuokraus, mutta pidemmän ajan tähtäyksenä kaupungilla on tarkoitus etsiä maa-alalle investoijia Yyterin yleissuunnitelman ja kasvuohjelman mukaisesti. Yhtenä yleissuunnitelman osana kaupunki rakennuttaa Yyterin aukiolle uuden Yyterin inforakennuksen. Tämän jatkeeksi on tarkoitus saada Yyterin aukion alueelle tulevaisuudessa uusia palveluja sekä yksityisiä investointeja kahden muun rakennuksen muodossa.

Yksi yleissuunnitelman rakennuksista sijaitsee Yyterin Meriravintola Oy:n vuonna 1986 rakennetun kiinteistön paikalla. Kiinteistön tilat ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa ja vaatisivat useamman kymmenentuhannen euron uudistus- ja korjaustoimenpiteitä.

– Kiinteistölle ei ole tällä hetkellä vuokralaista, ja tulosennuste on tälle tilikaudelle negatiivinen. Lisäksi yhtiön kassatilanne sekä oma pääoma ovat heikkoja. Vanhan ja yksityisessä omistuksessa aiemmin olleen rakennuksen ja kaluston kunnossapidosta vuosien varrella ei ole kirjattua tietoa, joten mahdolliset vauriot voivat tulla esiin myös viiveellä. Säästöjä saataisiin aikaiseksi purkamalla rakennus pikaisella aikataululla, jolloin ylläpitokulut lakkaavat, toteaa Yyterin Meriravintola Oy:n toimitusjohtaja Jonna Vainio.

Edellisten seikkojen nojalla yhtiön hallitus on päättänyt esittää rakennuksen purkamista. Rakennuksen arvioitu purkamiskustannus on 50.000 euroa. Lisäksi arvioitu kustannus rakennuttamispalveluista ja muista kuluista on 10.000 euroa sekä muista juoksevista kuluista 10.000 euroa.

Yyterin Meriravintola Oy pyytää konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitukselta myönteistä ennakkokäsitystä yhtiön omistaman kiinteistön purkamisesta sekä 70.000 euron suuruista sijoitetun vapaan oman pääoman ehtoista sijoitusta kattamaan kiinteistön purusta aiheutuneet kustannukset. 


Kuva kesäisestä Yyterin meriravintolasta, jonka edustalla on asiakkaita