Kyltti kaupunginhallituksen kokoushuoneen oven vieressä

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina talousarviokehystä

Esitys Porin vuoden 2021 talousarviokehykseksi on kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 24. elokuuta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut kaikkien toimialojen, Porin Veden ja Porin palveluliikelaitoksen osalta.

Kyltti kaupunginhallituksen kokoushuoneen oven vieressä

Neuvottelujen tavoitteena on vähentää enintään 200 henkilöä ja saavuttaa noin seitsemän miljoonan euron pysyvät säästöt. Yhteistoimintaneuvottelujen ulkopuolelle rajataan sivistystoimialalta peruskoulun ja lukion opettajat, perusturvasta lääkärit, hoitohenkilöstö ja sosiaalityöntekijät sekä Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstö. Neuvottelujen piirissä on noin 2700 työntekijää ja viranhaltijaa.

Talousarvio vuodelle 2021 on jäämässä seitsemän miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Talousarviovalmistelu tulee siis todennäköisesti edellyttämään ratkaisuja, jotka saattavat vaikuttaa henkilöstön asemaan. Tarvittavien säästöjen aikaan saamiseksi joudutaan arvioimaan henkilöstökulujen leikkaamista toimialoilla ja laitoksissa voimassa olevan rekrytointirajoituksen lisäksi.

Yhteistoimintaneuvottelut käydään talousarviovalmistelun yhteydessä ja niitä koskevia tavoitteita tarkennetaan valmistelun edetessä. Yhteistoimintaneuvotteluja jatketaan ja jaksotetaan tarpeen mukaan neuvotteluissa sovitun mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitukselle tehdyssä esityksessä on huomioitu kaupunginhallituksen keväällä tekemä päätös kaikkia toimialoja koskevasta rekrytointikiellosta ja alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoituksista, joilla tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana. Yhteensä tämä tarkoittaa siis 450 henkilötyövuoden vähentämistä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tavoiteltu henkilöstön vähenemä on huomioitu kehysvähennyksinä kaikkien toimialojen osalta. Lisäksi toimialajohtajat ovat valmistelleet omat säästöesityksensä, joiden perusteella kehystä on edelleen leikattu.

Veroprosentteihin esitetään muutoksia

Verotulojen osalta esitetään kunnallisveroon 0,75 prosenttiyksikön nostoa, yleiseen kiinteistöveroon 0,1 prosenttiyksikön nostoa sekä vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroon 0,1 prosenttiyksikön nostoa. Muilta osin verotuloarvio perustuu Kuntaliiton kesäkuussa antamaan arvioon, jonka lisäksi on alustavasti otettu huomioon paikallisia tekijöitä.

Perusturvan osalta kehyspohjassa on huomioitu lisämäärärahatarve vuodelle 2020 niin, että esitetystä 12,9 miljoonan euron ylityspyynnöstä on huomioitu vain 10,9 miljoonaa euroa. Perusturvan palvelujen ostoissa varaudutaan noin 2 prosentin kasvuun. Suunnitelmavuosien osalta perusturvan kustannusten odotetaan kasvavan noin 1,5 prosenttia vuosittain vaaditut henkilöstösäästöt huomioiden.

Muiden toimialojen osalta suunnitelmavuosille ei ole tehty lisäyksiä ja niiden osalta vuosittaiseen 250 henkilötyövuoden kokonaisvähennykseen perustuva henkilöstösäästö on huomioitu täysimääräisenä myös vuosina 2022 ja 2023.

Valtiovarainministeriö on tänä vuonna ensimmäistä kertaa antanut oman kuntakohtaisen ennakkoarvionsa vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuuksista. Kehyksen valtionosuusarvio perustuu valtiovarainministeriön arvioon.

Vuoden 2021 valtionosuudet laskevat vuodesta 2020, koska niistä leikataan koronatilanteen johdosta kunnille vuonna 2020 maksettu verotulomenetysten kompensaatio, joka on Porin osalta 7,5 miljoonaa euroa. Leikattu osuus palautuu valtionosuuteen taas vuonna 2022.


Kyltti kaupunginhallituksen kokoushuoneen oven vieressä