Kaupunginhallituksen nuija

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviokehystä maanantaina

Esitys Porin vuoden 2020 talousarviokehykseksi on valmistunut. Kaupunginhallitus käsittelee kehystä kokouksessaan maanantaina 3. kesäkuuta. Esityksessä on huomioitu henkilöstömenojen kasvu ja muut mahdolliset tekijät, joista merkittävimmät koskevat perusturvaa, konsernihallintoa ja sivistystoimialaa.

Kaupunginhallituksen nuija

Perusturvan osalta varaudutaan erikoissairaanhoidon kustannusten nousuun. Esityksessä on otettu huomioon myös perusturvan esittämien rakenteellisten uudistusten toteuttaminen. Konsernihallinnon osuudessa on huomioitu lisäys lentoliikenteeseen, joka perustuu kaupunginvaltuuston maanantaina tekemään päätökseen. Sivistystoimialan kehyksestä on vähennetty miljoona euroa perustuen toimialan esittämiin rakenteellisiin uudistuksiin.

Kehys päätyy tuloksen osalta noin 3,3 miljoonan euron alijäämään siitä huolimatta, että siinä on huomioitu merkittävä valtionosuuksien kasvu.

– Kaupungin taloutta tasapainotetaan pitkäjänteisillä rakenteellisilla uudistuksilla yhdessä toimialojen kanssa. Vaikutukset näkyvät muutaman vuoden aikajänteellä. Taloussuunnitelman mukaan tulos kääntyy ylijäämäiseksi vuonna 2022, kertoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Talousarvion 2020 sekä vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelmien toimialakohtainen kehys on valmisteltu kevään 2019 aikana yhteistyössä toimialojen kanssa. Talousarviokehyksen vahvistamisen jälkeen toimialat valmistelevat talousarvioesitykset lautakunnille. Lopulliset päätökset tulevan vuoden talousarviosta tekee syksyllä kaupunginvaltuusto.

 


Kaupunginhallituksen nuija