Kyltit kaupungintalon seinässä

Kaupunginhallitus käsitteli yrittäjien vuokrahuojennuksia

Kaupunginhallitus käsitteli mahdollisuutta antaa väliaikaisia huojennuksia vuokranmaksuvelvollisuuteen Porin kaupungin tiloissa toimiville yrittäjille. Linjauksen mukaan vuokrasaatavasta vastaavan toimialajohtajan päätöksellä kaupunki voi jättää vuokrat perimättä enintään kolmen kuukauden ajalta alkaen 16.3.2020.

Kyltit kaupungintalon seinässä

Edellytyksenä huojennuksen myöntämiselle on, että vuokralaisen taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt ja alentunut liikevaihto johtuu koronaepidemiasta. Kolmea kuukautta pidemmän huojennuksen myöntäminen edellyttää, että valtion päätöksellä vuokralaisen tilat on määrätty suljettaviksi.

Kaupungin omistamissa tiloissa toimii muun muassa kahvila-, ravintola- sekä terveys- ja liikunta-alan yrittäjiä. Vuokrasopimuksiin liittyy usein kaupungin palvelua tukevaa palvelutuotantoa. Tilojen sulkeuduttua liiketoiminnan pyörittäminen on estynyt. Osaa tiloista ei ole suljettu, mutta liiketoiminta on koronaepidemian vuoksi huomattavasti vaikeutunut.

 


Kyltit kaupungintalon seinässä