Vaahtera

Kaupunginhallitus lähetti talousarvion kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus sai talousarviokäsittelyn valmiiksi toisessa lukemisessa ja lähetti talousarvion kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 12. marraskuuta pidettävässä kokouksessa.

Vaahtera

Kaupunginhallitus päätti esittää, että Porin kunnallisveroa korotetaan 19,75 prosentista 20,25 prosenttiin. Asiasta päätettiin äänin 6-5.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä 300.000 euroa lastensuojelun henkilöstöresurssin vahvistamiseksi, mikä mahdollistaa seitsemän uuden työntekijän palkkaamisen.

Kaupunginhallitus päätti lisätä sivistystoimialan käyttötalouteen 200.000 euroa käytettäväksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen lieventämiseen. Se päätti korvamerkitä kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvästä 500.000 euron määrärahasta 110.000 euroa käytettäväksi yhden vuosiviikkotunnin lisäykseen perusopetukseen ja 150.000 euroa lukion kursseihin ja loput perusopetuksen jakotuntien lisäykseen. Lisäksi päätettiin teettää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen ulkoinen auditointi sivistystoimialalla.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan käyttötalouteen joukkoliikenteen määrärahoihin 99.000 euroa johtuen indeksikorotuksesta, joka koostuu valtionosuuksien vähentymisestä ja polttoainekulujen kasvusta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti lisätä 80.000 euroa henkilöstöresurssin lisäämiseen joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikössä.

Investointien osalta kaupunginhallitus päätti vähentää Yyterin kehittämisen määrärahaa 500.000 euroon vuonna 2019 ja lisätä konsernihallinnon työllisyyden määrärahaa 130.000 euroa vuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille 2020-2021 siten, että retkeilyreittien ja Joutsijärven mallileirin kunnostaminen toteutetaan toimialojen yhteistyönä.

Tiloihin kohdistuviin investointeihin päätettiin lisätä 300.000 euron määräraha Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimiin. Lisäys on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön urheilutalon suunnittelun ja toteuttamisen vauhdittamiseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että urheilutalon toteuttamisesta valmistellaan periaatepäätös. Päätös saatetaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi toukokuun 2019 loppuun mennessä. Rahoitus otetaan huomioon annettaessa vuoden 2020-2022 talousarvion kehystä.

Päätökset lastensuojelun määrärahalisäyksestä sekä joukkoliikenteen 99.000 euron indeksikorotuksesta syntyivät kaupunginhallituksen yksimielisellä päätöksellä, muista määrärahamuutoksista äänestettiin.

 


Vaahtera