Kyltit kaupungintalon seinässä

Kaupunginhallitus päätti hallinnon avoimuuden ja henkilötietojen käsittelystä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9. maaliskuuta hallinnon avoimuuden ja henkilötietojen käsittelyn linjauksista hallintosäännön määräyksiä selventävinä ohjeina. Päätöksen mukaan virantäyttöä ja irtisanoutumista koskevissa asioissa virkaan valittavan tai virasta eroavan henkilön nimeä ja nimikettä ei jatkossa peitetä.

Kyltit kaupungintalon seinässä

Lisäksi verkossa julkaistavan esityslistan liitteeksi tulee jatkossa määrittää myös nettijulkinen aineisto, joka on saatavilla tietoverkossa jo esityslistavaiheessa.

Menettely muuttaa asiakirjallista prosessia siten, että päätösehdotuksen alkuperäisten liitteiden lisäksi ehdotukselle tallennetaan nettijulkinen liiteaineisto, josta peitetään henkilötiedot. Näin julkiset liitteet ovat saatavilla yleisessä tietoverkossa jo esityslistavaiheessa ja niiden julkaisua on mahdollista jatkaa muutoksenhakuajan umpeuduttua. Päätökselle tulee asianhallinnassa menettelyn myötä arkistoitavaksi kahdet liitteet.

Kaupunginhallitus päätti myös, että verkkosivuilla julkaistuille pöytäkirjoille määritetään vuoden pituinen määräaika, sillä pöytäkirjat muodostavat hakutoiminnollisuuksineen henkilörekisterin.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen jako julkisiin ja salaisiin pysyy ennallaan ja asiaa tarkastellaan uudelleen, kun tietoturva- ja suojamekanismit saadaan asianhallinnan osalta uudelleen määriteltyä.

 


Kyltit kaupungintalon seinässä