Kaupunginhallituksen nuija

Kaupunginhallitus päätti toimielinten esityslistojen salassa pidettävien asioiden julkaisukäytännöistä

Porin kaupungin toimielintyöskentelyssä on otettu käyttöön tietoturva- ja tietosuojasyistä erilliset esityslistat julkisille ja salassa pidettäville asioille. Porin kaupunginhallitus käsitteli esityslistojen salassa pidettävien asioiden julkaisukäytäntöjä kokouksessaan maanantaina 12. lokakuuta.

Kaupunginhallituksen nuija

Salassa pidettävälle esityslistalle viedään salassa pidettävät päätösehdotukset, joiden otsikot ja salassapidon peruste on julkaistu kokouksen jälkeen toimielimen päätösluettelon yhteydessä kaupungin verkkosivuilla. Kunnan tiedottamisvelvollisuuden käsiteltävistä asioista täyttämiseksi Porin kaupungin toimielinten salassa pidettävien asioiden käsittelyn toimintatapaa on tarkasteltu uudelleen.

Kaupunginhallituksen päätöksellä jatkossa toimielinten julkisten asioiden esityslistalle laaditaan erillinen julkinen pykälä ”Salassa pidettäviksi määritellyt asiat”. Pykälälle koostetaan luettelo salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävien asioiden otsikoista salassapitoperusteineen.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen jako julkisiin ja salaisiin tarkastellaan uudelleen, kun tietoturva- ja -suojakysymykset saadaan asianhallinnan osalta uudelleen määriteltyä. Tietoturva ja tietosuojakysymysten osalta Porin kaupunki on ollut tiiviisti yhteydessä asianhallinnan järjestelmätoimittajaan kuluneen vuoden aikana.


Kaupunginhallituksen nuija