Talousarvio Pori Sans -fontilla

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion

Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 14. joulukuuta.

Talousarvio Pori Sans -fontilla

Noin seitsemän tuntia kestäneen talousarviokäsittelyn aikana äänestettiin seuraavista kohdista:

Anttivesa Knuuttila (kok.) esitti Juha Joutsenlahden (kok.) kannattamana, että Porin kaupunki aloittaa viipymättä kaikkien toimialojen, Porin veden ja Palveluliikelaitoksen osalta yhteistoimintaneuvottelut talousarvion tasapainoon saattamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen ulkopuolelle rajataan sivistystoimialalta peruskoulun ja lukion opettajat, perusturvasta lääkärit, hoitohenkilöstö ja sosiaalityöntekijät sekä Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstö. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa noin kymmenen miljoonan euron pysyvät säästöt. Knuuttilan ehdotus häviää kaupunginhallituksen pohjaehdotukselle äänin 37-22.

Arto Nurmi (ps.) esitti Ismo Läntisen (ps.) kannattamana, että uusien kumppanuussopimusten varaus 450 000 euron summa muutettaisiin 400 000 euroon ja 50 000 euroa siirrettäisiin kumppanuussopimukseen Otsolan kansalaisopiston kanssa. Nurmen ehdotus hävisi kaupunginhallituksen pohjaehdotukselle äänin 45-14.

Anttivesa Knuuttila ehdotti Henna Kyhän (kok.) kannattamana, että 200 000 euron määrärahaa ei lisätä Lavian Kotiranta 1:n palvelukodille. Knuuttilan muutosehdotus hävisi kaupunginhallituksen pohjaehdotukselle äänin 46-13.

Sivistystoimialan osalta Anttivesa Knuuttila esitti Mikael Ropon (kok.) kannattamana, että sivistystoimialan perusopetuksen pitkän aikavälin tavoitteisiin lisätään viides tavoite ”Tarkoituksenmukainen kouluverkko”. Knuuttilan ehdotus hävisi kaupunginhallituksen pohjaehdotukselle äänin 46-13. Knuuttila ehdotti myös Ropon kannattamana, että talousarvion sivulle 79 lisätään alkuperäinen esitys. Ehdotus hävisi kaupunginhallituksen pohjaehdotukselle 46-13. Kolmantena äänestettiin Knuuttilan ehdottamaa ja Ropon kannattamaa ehdotusta, jossa kirjaston henkilöstömenoihin ei lisätä 65 000 euroa. Knuuttilan ehdotus hävisi kaupunginhallituksen pohjaehdotukselle niin ikään 46-13.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että nuorisovaltuuston budjettiin lisätään 3000 euroa ja määräraha nostetaan 15 000 euroon.


Talousarvio Pori Sans -fontilla