Talousarvio Pori Sans -fontilla

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion

Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15. marraskuuta.

Talousarvio Pori Sans -fontilla

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yli kolme tuntia kestäneen talousarviokäsittelyn aikana kaupunginvaltuusto äänesti seuraavasta kohdista:

Raisa Ranta (vas.) esitti Juha Kantolan (kesk.) kannattamana talousarvion palauttamista valmisteluun uuden palloiluhallin osalta, jotta hankkeen kokonaiskustannuksia kohtuullistettaisiin. Rannan ehdotuksen mukaan palloiluhalli rakennettaisiin, mutta päätös hallista tehtäisiin vuonna 2022. Lähikuukausina nykyistä suunnitelmaa karsittaisiin taloudellisten syiden vuoksi ja keskityttäisiin pääasiaan, eli turvaamaan porilaisten nuorten mahdollisuuden liikuntaharrastuksiin. Rannan esitys hävisi kaupunginhallituksen pohjaehdotukselle äänin 39–20.

Vuoden 2022 tuloveroprosentti sekä kiinteistöveroprosentit hyväksyttiin samassa kokouksessa päätösehdotusten mukaan yksimielisesti.


Talousarvio Pori Sans -fontilla