Talvinen jokiranta

Kaupunki ja viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä Porissa turvallisuuden edistämiseksi

Joulukuusta lähtien Suomea kuohuttaneet alaikäisiin tyttöihin kohdistuneet seksuaalirikosepäilyt ovat herättäneet kysymyksiä ja huolta myös Porissa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru painottaa, että seksuaalista ahdistelua ja häirintää ei pidä hyväksyä missään olosuhteissa.

Talvinen jokiranta

– Porissa otetaan vakavasti Oulun ja Helsingin tapahtumat. Olemme ryhtyneet ennaltaehkäiseviin toimiin virkakunnan johdolla. Sen lisäksi jokainen meistä voi olla tekemässä yhdessä Porista vieläkin turvallisempaa kaupunkia jo pelkästään toisista välittämällä ja perään katsomalla.

Sivistyksen toimialajohtaja Esa Kohtamäki kertoo, että Porin kouluissa ja nuorisopalveluissa on käynnistetty toiminta- ja menettelytapojen arviointi sekä kiinnitetty huomiota mediakasvatukseen.

– Olemme nostaneet keskusteluun some-käyttäytymisen ja siihen liittyvät vaarat. Pyrimme tarjoamaan lapsille ja nuorille tiedot ja taidot, joilla he pystyvät turvallisesti toimimaan nykyisenlaisessa some-ympäristössä. Tuemme myös huoltajia puhumaan netin riskeistä lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi koulujen terveydenhoitopalvelut ovat käytettävissä.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kertoo, että kaupunki tekee johdonmukaisesti työtä sen eteen, että suomalaisen yhteiskunnan lainalaisuudet välittyvät muualta tuleville.

– Jo kolmisenkymmentä turvapaikanhakijaperheen äitiä on koulutettu vertaisohjaajiksi ja nyt suunnitellaan täsmäkoulutusta myös miehille. Olemme vuosia tehneet tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa, jotta meille välittyy oikea kuva siitä, mikä kaupungin todellinen turvallisuustilanne kulloinkin on. Pidän myös tärkeänä, että lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan puuttuva Ankkuri-toiminta on saanut Porissa vahvistusta, ja yhden poliisin sijaan mukana on nyt kaksi poliisia.

Paikallista turvallisuustyötä tukemaan kaupunki avaa lähiviikkoina verkossa asukkaille suunnatun turvallisuuskyselyn. Kyselyllä kerätään asukkaiden näkemyksiä asuinalueensa ja Porin turvallisuudesta. Sen tuloksia voidaan myös hyödyntää Porissa toteutettujen rikoksentorjuntatoimien vaikutusten selvittämisessä.


Talvinen jokiranta