Yyterin rantavehniä

Kaupunki ostamassa hallintaansa alueen Herrainpäiviltä osana Yyterin strategista kehittämistä

Porin kaupunki jatkaa Yyterin kasvuohjelman toteuttamista ja kaupunginhallitukselle ehdotetaan maanvuokraoikeuden määräosan ostamista Herrainpäiviltä. Alue sijaitsee Lomatiellä.

Yyterin rantavehniä

Yyterin matkailun kasvuohjelman kehittämistoimenpiteiden yhtenä teemana on yhteydet Yyteriin ja Yyterissä. Teeman yhtenä toimenpiteenä on vesiliikennepalveluiden ja -infrastruktuurin kehittäminen.

– Alueen ostaminen tukee tätä. Lisäksi maa-alue Yyterin santojen välittömässä läheisyydessä on kaupungille matkailun kehittämisen näkökulmasta strategisesti tärkeä, toteaa elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Kaupunki on tehnyt ehdollisen tarjouksen julkisessa myynnistä olleesta tontin Herrainpäivät 609-64-11-1 vuokraoikeuden määräosasta rakennuksineen. Myynnissä on 50/100 vuokraoikeudesta, joka on Porin JHL ry:n (JHL) omistuksessa. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kaupunki ostaa kohteen 113 000 eurolla.

Tontin vieressä olevalla kaupungin omistamalla maalla asemakaavassa on osoitettu venesatama/venevalkama.

– Jos ostettava alue saadaan kaupungin hallintaan, on tahtotilana tehdä vuoden 2022 aikana selvitystyö siitä, onko alueelle mahdollista rakentaa venelaituri. Edellytykset ovat aiempaa paremmat koska käyttötarkoitus on jo kaavanmukainen. Selvitystyö, kuten aina Yyterissä, tehdään tiiviissä yhteistyössä luonnonsuojeluviranomaisten kanssa, Kilkku kertoo.

Yyteri on kaupunginhallituksen määrittämä matkailun kärkikohde, jonka investointeihin ja markkinointiin satsataan vuosittain noin 500 000 euroa. Kaupunki investoi Yyteriin yhtäältä parantamalla alueen infraa, toisaalta kehittämällä laajasta alueesta yhä monipuolisempaa matkailukohdetta kaikkina vuodenaikoina. Lisäksi investoimalla alueeseen kaupunki rakentaa kasvualustaa erityyppistä yrittämistä varten.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 13. syyskuuta.


Kasvuohjelman sivu 24. Alue sijaitsee kohteessa neljä, pienen punaisen ympyrän kohdalla.

Kasvuohjelman sivu 24. Alue sijaitsee kohteessa neljä, pienen punaisen ympyrän kohdalla.


Yyterin rantavehniä