Porin suomalaisen yhteislyseon lukio

Kehittämishankkeet Porin lukiossa – innovatiivisia oppimisympäristöjä sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä

Porin lukiossa on käynnissä useita kehittämishankkeita, jotka suuntautuvat niin opinto-ohjauksen laadun ja saavutettavuuden edistämiseen kuin innovatiivisten oppimisympäristöjen tuomiseen osaksi lukion arkea.

Porin suomalaisen yhteislyseon lukio

Muuttovirta opiskeluiden perässä pois maakunnasta on aiheuttanut jo jonkin aikaa päänvaivaa alueen päättäjille. Mitä tehdä, jotta satakuntalaiset korkeakoulut olisivat vetovoimaisempia lukionsa päättävien nuorten silmissä?

– Porin, Ulvilan ja Eurajoen lukiot päättivät tehdä oman osuutensa asian puolesta ja saivat valtionavustusta Koulutusaste korkeammaksi – myös Satakunnassa -hankkeelle, jonka tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden korkeakoulu- ja työelämätietoutta. Hanke tukee myös monikielisten opiskelijoiden kiinnittymistä suomalaiseen lukiokoulutukseen ja auttaa heitä sopivimman koulutuspolun löytämisessä korkea-asteelle, kertoo hankkeen koordinaattorina toimiva Tanja Mönkkönen.

Oppivelvollisuuden siirtyminen toiselle asteelle loi uudenlaisia haasteita lukioille myös tieto- ja viestintäteknologian osalta, sillä oppivelvollisuusmuutoksen myötä koulutuksen järjestäjän on muun muassa kustannettava jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen tietokone sekä sähköiset oppimateriaalit. Satakuntalaisissa lukioissa heräsi ajatus yhteisestä verkostohankkeesta, jonka toimilla varmistettaisiin lukiokoulutuksen digitalisaation kokonaisvaltainen kehittäminen.

100Digi-nimeä kantavassa hankkeessa on vuoden toiminnan jälkeen muun muassa luotu lukioiden ICT-ekosysteemejä ja -toimintatapoja kokoava ohjepaketti. Opetushenkilöstölle on tarjottu koulutusta yleisimmistä sähköisistä oppimisalustoista, tietosuoja- ja -turvaseikoista sekä uusien innovatiivisten oppimisympäristöjen, kuten virtuaalitodellisuuden, tarjoamista mahdollisuuksista, listaa Porin lukion hankekoordinaattori Konsta Kivistö hankkeen tuloksia.

Laajennetun todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden sekä ohjelmoinnin, robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisen edistämisen osalta Porin lukiossa on käynnissä Signaali-hanke. Porin lukio toimii hankkeen osatoteuttajana hämeenlinnalaisen Kaurialan lukion kanssa. Kumpikin lukio oli jo ennen Signaalia tutustunut laajennettuun todellisuuteen, joten kahden uusia aluevaltauksia tekevän lukion lyöttäytyminen yhteen oli luonnollinen jatkumo aiemmalle toiminnalle.

– Tällä hetkellä sekä Porissa että Kaurialassa pyritään esimerkiksi löytämään opetussuunnitelman kanssa linjassa olevia virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovelluksia ja sisältöjä jokaiseen oppiaineeseen, luomaan omia 3D-oppimisympäristöjä hyödyntäen 360-kuvaustekniikkaa ja -muokkausohjelmia sekä edistämään yleisesti lukioiden STEAM-opetusta, sanoo Kivistö.

Edellä mainittujen Opetushallituksen rahoittamien kehittämishankkeiden lisäksi Porin lukiossa on käynnissä kaksi Erasmus+-hanketta. Näistä Let’s get down to business! -hanke painottuu liiketalouteen ja työelämäyhteistyöhön. GAMMA-hankkeessa, GAMe based learning in MAthematics, puolestaan keskitytään opetuksen monipuolistamiseen pelillistämisen keinoin.

 


Porin suomalaisen yhteislyseon lukio