Kartta katuvalojen sammutuksen vaikutusalueesta

Keskustan ulkopuoliset katuvalot sammutetaan keskikesän ajaksi

Porin kaupungin omistuksessa olevaa katuvalaistusta sammutetaan keskustan ulkopuolella 4. kesäkuuta alkaen elokuuhun asti. Keskustan alueelle valaistus jää toimimaan normaalisti.

Kartta katuvalojen sammutuksen vaikutusalueesta

– Nyt toteutettava sammutus liittyy katuvalaistuksen kehittämishankkeeseen, jolla pyritään saamaan tietoa sammutuksen vaikutuksesta sekä energia- että huoltokustannuksiin, kertoo infran kunnossapidon toimintayksikön esimies Ismo Ahonen.

Lisäksi selvitetään, onko katuvalojen lyhyellä kesäaikaisella sammutuksella vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.

– Katuvalaistuksen kustannuksia on jo nyt saatu vähennettyä siirtymällä led-valaisimien käyttöön. Parhaillaan selvitetään myös valaistuksen himmentämistä muutamana tuntina keskiyöllä ja niihin liittyviä kustannuksia, lisää Ahonen.

Katuvaloja sammutetaan kuvassa rajatun alueen ulkopuolella.


Kartta katuvalojen sammutuksen vaikutusalueesta