Kaupunginhallituksen nuija

Kilkusta elinvoima- ja ympäristötoimialan johtaja

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1. kesäkuuta toimialajohtaja Lauri Kilkun virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta. Kilkku toimii 1.9.2020 lukien elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajana.

Kaupunginhallituksen nuija

Kilkku hoitaa tehtävää kesän yli aiemmin päätetyn sijaisuuden mukaisesti. Syyskuun alusta Kilkun nimike muutetaan virallisesti muotoon toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristöpalvelut. 

Päätöksen yhteydessä kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan virka lakkautetaan 1.9.2020 lukien.


Kaupunginhallituksen nuija