Karttakuva Klasipruukin päiväkotitontista

Klasipruukin päiväkotitontin haku käynnissä

Klasipruukin päiväkotitontin haku on parhaillaan käynnissä kaupungin sähköisessä tonttipalvelussa. Karviaisentiellä sijaitseva tontti vuokrataan yksityistä päiväkotia varten. Hakuaika päättyy marraskuun lopulla.

Karttakuva Klasipruukin päiväkotitontista

– Hakijan tulee toteuttaa tontille enimmillään 120 lapselle soveltuva 6-ryhmäinen päiväkoti piha-alueineen. Hakijan tulee myös sitoutua neuvottelemaan kaupungin varhaiskasvatusyksikön kanssa yksityiselle päiväkotirakentamiselle asetettavista vaatimuksista, kertoo maankäyttöinsinööri Hannu Lammi Porin kaupungilta.

Klasipruukin kaupunginosassa sijaitseva tontti esitetään vuokrattavaksi hakemusten perusteella. Hakijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä hankkeen alustavat suunnitelmaluonnokset pihasuunnitelmineen, pohjaratkaisuineen sekä julkisivupiirroksineen. Lisäksi tonttihakemuksessa tulee ilmoittaa tuleva päiväkotitoimija sekä arvioitu rakennuksen valmistumisajankohta ja toiminnan alkamisajankohta.

Tonttihaku on parhaillaan käynnissä. Hakuaika päättyy keskiviikkona 30. marraskuuta kello 16. Tarkemmat tiedot tontista on julkaistu sähköisessä karttapalvelussa, jonka kautta tonttia ensisijaisesti myös haetaan.


Karttakuva Klasipruukin päiväkotitontista