Puuhavilla

Kohtaamispaikka Puuhavillan koordinointi siirtyi perusturvalle

Kauppakeskus Puuvillassa sijaitsevan kohtaamispaikka Puuhavillan tapahtumien koordinointi on siirtynyt Satasote-hankkeilta Porin perusturvalle vuoden vaihteessa. Puuhavilla on osa sote-keskus Cottonin perhekeskuksen toimintaa ja jatkaa toimintaansa hankkeiden kehittämällä tavalla.

Puuhavilla

Puuhavilla on kaikille avoin tila, jossa lapset ja vanhemmat voivat tavata toisiaan ja saada varhaista tukea. Kohtaamispaikan tavoitteena on vahvistaa perheiden voimavaroja ja yhteisöllisyyttä sekä tarjota vertaistukea ja vähentää perheiden ja vanhempien yksinäisyyttä.

– Puuhavillan tarkoituksena on olla kaikille avoin tila, jossa perheet voivat nähdä toisiaan ja eri ammattilaisia matalan kynnyksen periaatteella, tiivistää puuhavillan toiminnan koordinaattori Emmi Uusimäki.

Puuhavillassa järjestetään myös kaikille avointa ohjelmaa mihin kaikki perheet ovat tervetulleita. Toimintaa järjestävät muun muassa eri yhdistykset, kuten MLL sekä esimerkiksi seurakunta. Myös terveydenhoitaja on tavattavissa Puuhavillassa tasaisin väliajoin.

– Puuhavilla tilana antaa hyvät puitteet järjestää lapsille ja perheille tapahtumia. Tapahtumia järjestetään perheiden toiveita kuunnellen. Huomioitavana kuitenkin on että tila on kaikille avoin, kertoo Uusimäki.

Kohtaamispaikkaa on kehitetty Satakunnassa osana Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) -hanketta. Satakunnan perhekeskustoimintamallin kohtaamispaikan toimintaperiaatteet on laadittu yhdessä maakunnallisen perhekeskuskehittämisryhmän kanssa. Toimintaperiaatteet noudattavat kansallisten toimintaperiaatteiden linjauksia. Tapahtumia Puuhavillassa voi järjestää ottamalla yhteyttä Puuhavillan toiminnan koordinaattoriin.

 


Puuhavilla