Ruoppaaja

Kokemäenjoen veden käyttöä rajoitetaan Harjavallassa, Nakkilassa, Ulvilassa ja Porissa

Ruoppaaja

Pori Energia Oy:n Harjavallan keskustan lämpökeskuksella tapahtui 21.12.2017 öljyvahinko, jonka seurauksena kevyttä polttoöljyä purkautui sadevesiviemäriin ja sieltä edelleen Kokemäenjokeen. Öljyntorjuntatyötä suorittavan Meritaito Oy:n arvion mukaan öljyntorjuntatyöt tulevat jatkumaan kesään saakka. Osa öljystä sitoutuu jäähän ja sitä voidaan kerätä jälleen jäiden sulaessa. Öljy yritetään kerätä Harjavallan patoaltaassa, mutta jossain tilanteissa voi öljyä päästä virtaamaan alajuoksulle.

Porin seudun terveydensuojeluviranomaisen suositus veden käytölle seuraavasti

Harjavallan Siltatien ja Voimalaitoksentien välisellä alueella

  • ei tule kalastaa
  • joessa/avannossa ei tule uida
  • jokivettä ei tule käyttää peseytymiseen tai löylyvedeksi
  • jokivettä ei tule käyttää kasteluvetenä

 

Nakkilan, Ulvilan ja Porin alueella

  • Kaikessa jokiveden käytössä tulee olla erityisen huolellinen ja ennen käyttöä tarkistaa mahdollinen öljyn esiintyminen vedessä/rannalla
  • Joesta kalastettujen kalojen käyttökelpoisuus tulee varmistaa aistinvaraisesti ennen käyttöä. Mikäli kalojen aistinvarainen laatu on heikentynyt, eivät ne sovellu elintarvikkeeksi

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.


Ruoppaaja