Luminen katumaisema

Koko aurauskalusto on liikkeellä

Kaupungin koko aurauskalusto on liikkeellä nyt yötä päivää. Auraus hoidetaan liikenneväylien hoitoluokituksen mukaan. Etusijalla ovat pääväylät ja joukkoliikenteen reitit.

Luminen katumaisema

Kunnan velvollisuuksiin kuuluu ajoratojen, pyöräteiden ja rakenteellisesti toisistaan erottamattomien jalankulku- ja pyöräteiden auraus. Kaupunki huolehtii myös näiden väylien hiekoituksesta sekä keväisestä hiekoitushiekan poistosta.

– Meillä on käytössä kunnossapitoluokat, joiden mukaan aurauksessa ja hiekoituksessa edetään. Liikenneväylät on jaoteltu kunnossapitokriteerien mukaan ja kriittisimmät väylät hoidetaan ensimmäisten joukossa, kertoo tiemestari Jyrki Kartastenpää Porin Kaupungilta.

– Kun lunta tulee kerralla paljon, on ymmärrettävää, että kaikilla on kovat odotukset saada oma katu auratuksi pikaisesti. Meillä on koko ajan täysi kalusto liikkeellä ja töitä tehdään vuorokauden ympäri, mikäli tilanne sitä vaatii, muistuttaa Kartastenpää.

Päivystysaikana ajoradoilla noudatetaan ohjeellisia aurausrajoja. Esimerkiksi ensimmäisen luokan väylillä tämä tarkoittaa sitä, että auraus aloitetaan, kun irtolunta on keskimäärin viisi senttiä. Senttimäärät ovat suuntaa antavia, sillä lumen olomuoto vaikuttaa useinkin auraamisen aloittamiseen, esimerkiksi kun sataa loskaa, niin lähdetään auraamaan vaikka senttikriteerit eivät täyty. 

Hiekoittamisella koitetaan välttää liukkautta

Liukkaudentorjuntaa yleisillä liikenneväylillä tehdään tarpeen mukaan, mutta pääasiassa työt hoidetaan normaalin työajan puitteissa. 

– Kelit ovat olleet niin ailahtelevaisia, että hiekoitushiekkaa ei olla millään ehditty laittamaan kaikkiin sitä tarvitseviin paikkoihin. Pyydämme kaupunkilaisilta kärsivällisyyttä ja varovaisuutta ulkona liikkuessa, pyytää infran kunnossapito-toimintayksikön esimies Ismo Ahonen

Lumen ja jään poistaminen tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä kuuluu tontinomistajan ja -haltijan vastuulle. Myös jalkakäytävän hiekoitus, kiinteistölle kuuluvien sadevesikaivojen ritiläkansien auki pitäminen, jalkakäytävälle kertyneiden lumivallien kuljettaminen pois sekä keväinen hiekoitushiekkojen poistamien kuuluvat omistajan velvollisuuksiin.

 


Luminen katumaisema