Puutarhajätteen käsittelytavat

Kompostoinnissa kompostorin hankintahinta hidasteena, ympäristöystävällisyys vauhdittajana

Ruokajätteestä 24 prosenttia kompostoidaan Enäjärven ja Metsämaan alueella. Puutarhajätteen kompostointi on asuinalueilla selvästi yleisempää. Tärkeimmäksi syyksi kompostoinnille alueen asukkaat mainitsevat ympäristöystävällisyyden ja sekajätteen määrän vähentämisen. Kompostorin kallis hankintahinta ja kompostoimisen kokeminen työlääksi vähentävät kompostointi-intoa.

Puutarhajätteen käsittelytavat

Keväällä 2018 Enäjärven ja Metsämaan asuinalueilla tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kotitalouksien ruokajätteestä päätyy 72 prosenttia sekajätteeseen. Tällöin ruokajätteessä olevat ravinteet häviävät savuna ilmaan. Kompostoimalla ruoka- ja puutarhajätteen saadaan ravinteet kiertoon ja hyödynnettyä kasvien, eläinten ja ihmisten kasvussa.

Kompostointia estää myös tiedon puute ja virheellisetkin käsitykset kompostoinnin työläydestä. Tietoa ja opastusta halukkaille on tarjolla Kompostointipuiston (Kirjurinluodontie 6, Pori) teematorstaissa, seuraavan kerran 14.6. klo 16–18. Opastukset ovat maksuttomia. Lue lisää Kompostointipuistosta ja teematorstaista Kompostointipuiston esitteestä.

Osana pidempiaikaista tutkimusta kompostoinnin yleisyyden ja asukkaiden osallisuuden lisäämiseksi Enäjärven ja Metsämaan asukkailla on mahdollisuus tulla tutustumaan Kompostointipuistoon torstaina 14. ja 28.6. Tapahtumiin on järjestetty maksuttomat kuljetukset Enäjärven koululta. Tule oppimaan kompostoinnin niksit ja ilmoittaudu ensimmäiseen vierailuun viimeistään torstaina 7.6. osoitteessa: www.pori.fi/kompostoimaan
 

Kompostoinnin yleisyyttä Enäjärven ja Metsämaan pientaloalueilla selvitettiin keväällä 2018 CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeen osahankkeessa Luuppi. Tutustu opinnäytetyöhön osoitteessa: www.pori.fi/luuppi


Luuppi-kiertotaloushankkeen logo

Kuva: Miia Heinonen


Puutarhajätteen käsittelytavat