Kaupungintalo

Konsernihallinnon organisaatiouudistus selkeyttää johtamisjärjestelmää ja vahvistaa elinvoimaa

Porin kaupungin konsernihallintoa uudistetaan niin, että kaupunginjohtajan suoraan alaisuuteen organisoidaan toiminnot, joiden avulla kaupunkia johdetaan. Lisäksi konsernihallinnon elinvoiman edistämisen tehtävät ja nykyinen ympäristö- ja lupapalvelutoimiala yhdistetään omaksi toimialaksi.

Kaupungintalo

Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on selkeyttää Porin kaupungin johtamisjärjestelmää ja samalla mahdollistaa elinvoiman edistämisen aiempaa paremmat tulokset. Lisäksi uudistuksen tuloksena kaupungin markkinointitoiminnot keskitetään muodostettavalle elinvoima- ja ympäristötoimialalle.

Konsernipalvelut kaupunkikonsernin johtamisen tukena

Konsernipalveluihin kuuluvat jatkossa seuraavat yksiköt ja toiminnot:

  • Talous- ja hallintoyksikkö,
  • HR-yksikkö (henkilöstöasiat),
  • Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö (ml riskienhallinta),
  • viestintä- ja osallisuusyksikkö sekä
  • strateginen suunnittelu, kaupunginlakimies, yhteyspäällikkö, elinkeinopäällikkö ja virastomestari.

Konsernipalveluiden yksiköiden päälliköt ovat jatkossa suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Kokonaisuuden valmistelun organisoinnista vastaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

– Nyt tehtävä muutos toteutetaan viime vuonna toteutetun organisaatiouudistuksen ja johtamisjärjestelmän arvioinnin perusteella. Tavoitteena on, että konsernipalvelujen kokonaisuus saadaan parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan toimialoja näiden perustehtävässä ja tuottamaan tietoa päätöksenteon tueksi, Luukkonen kertoo.

Kaksi toimialaa yhdistyvät uudeksi elinvoima- ja ympäristötoimialaksi

Konsernihallinnon elinvoiman edistäminen ja ympäristö- ja lupatoimiala yhdistyvät uudistuksessa yhdeksi toimialaksi. Uuden elinvoima- ja ympäristötoimialan alaisuuteen kuuluvat tulevaisuudessa ympäristö- ja lupatoimiala sekä konsernihallinnon toiminnoista elinkeinopalvelut, kaupunkisuunnittelu, työllisyyden hoito, tietohallinto, kaupungin markkinointitoiminnot, Visit Porin toiminnot ja SuomiAreena. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan yksikkörakennetta ei ole tarkoitus muuttaa.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan kokonaisuuden valmistelun organisoinnista vastaa toimialajohtaja Lauri Kilkku.

– Toimialan yhdistävänä teemana on olosuhteiden luominen yrityselämälle ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Osana uudistuksen valmistelua tulee ratkaistavaksi kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja lupalautakunnan toimivaltajako, kertoo Kilkku.

Visit Pori osaksi elinvoima- ja ympäristötoimialaa

Yhtenä organisaatiouudistuksen tavoitteena on koota kaupungin markkinointitoiminnot yhteisen johdon alle. Tämä tarkoittaa, että Visit Porin henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan Porin kaupungin palvelukseen. Kaupungin viestintä jakaantuu kahteen osaan, joista toinen puoli vastaa konsernipalveluissa kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja toinen puoli siirtyy tekemään kaupungin markkinointia uuteen markkinointiyksikköön yhdessä Visit Porin kanssa. Visit Pori jää kuitenkin uudistuksen jälkeen vielä toistaiseksi olemassa olevaksi yhtiöksi.

Kokonaisuuden valmistelun organisoinnista vastaa Visit Porin toimitusjohtaja Anna Kyhä-Mantere.

– Brändiuudistuksen aikaan saatu oivallus markkinoida Poria yhdellä ja samalla Pori-brändillä kaikille markkinoinnin kohderyhmille laajentuu nyt koskemaan kaikkea Porin markkinointia. On yksinkertaisesti järkevämpää ja selkeämpää markkinoida Poria yhdestä paikasta niin asukkaille, matkailijoille kuin yrityksillekin, sanoo Kyhä-Mantere.

Uudistuksen aikataulu pyritään yhdistämään teknisen toimialan organisaatiouudistuksen kanssa, joka tarkoittaa, että uudistuksen voimaantulo on joko 1.6.2020 tai 1.7.2020. Osasta valmisteltavia kokonaisuuksia on määräykset hallintosäännössä ja näiltä osin uudistuksesta päättää kaupunginvaltuusto.


Kaupungintalo