Konsertin kuuntelijat

Koronavirusriskin huomioiminen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa

Pelastuslaitos muistuttaa, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma tulee toimittaa arvioitavaksi vähintään 14 vrk ennen tapahtuman alkamista. Myös koronavirustartunnan riski tulee huomioida yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmia laadittaessa.

Konsertin kuuntelijat

(Edit. Uutista päivitetty mm. AVI:n määräysten osalta 31.8., 25.9., 21.10., 3.11. ja 30.11.)

Pelastuslain 379/2011 16 §:n mukaan yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, on tilaisuuden järjestäjän laadittava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi vähintään 14 vrk ennen yleisötilaisuuden alkamista osoitteeseen: kirjaamo@satapelastus.fi. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on laatinut pelastussuunnitelman mallipohjan ja oppaan helpottamaan työtä.

Covid-19-pandemian vuoksi pelastus- tai turvallisuussuunnitelmaan tulisi nykytilanteessa sisällyttää yhdeksi riskiksi myös koronavirustartunta ja laatia siihen liittyvä ohjeistus, joka on sopusoinnussa viranomaisohjeistuksen kanssa. Vastuu yleisötilaisuuden turvallisuudesta on tilaisuuden järjestäjällä.  Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia myös siitä, että kaikki tarvittavat luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu lain edellyttämässä aikataulussa tai hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Ohessa joitakin linkkejä ohjeistukseen. 

 

 

 


Konsertin kuuntelijat