Opiskelijat

Kouluun ilmoittauduttiin ahkerasti

Opiskelijat

Väestörekisteritietojen mukaan Porissa oli vuoden 2018 alussa kirjoilla 820 oppivelvolliseksi tulevaa lasta. Heistä 766 ilmoitettiin kaupungin perusopetuksen 1. luokalle.

– Ilmoittautumispyyntöön vastattiin kiitettävästi, sillä lähes kaikkien tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävien lasten osalta saatiin tieto koulunkäynnin aloittamisesta, toteaa opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen.

Yksityisissä kouluissa opintonsa aloittaa 37 lasta. Kahden lapsen oppivelvollisuuden ilmoitettiin alkavaksi muussa yhteydessä. Ilmoitusta koulukäynnin aloittamisesta ei ole saatu 15 lapsen osalta.

– Ilmoittamattomuus voi johtua esimerkiksi siitä, että lapsen kouluvalmiustutkimus on kesken tai hän on muuttamassa toiselle paikkakunnalle ennen syyslukukauden alkua. Lisäksi ilmoittautuminen yksityiseen Porin seudun steinerkouluun on vielä parhaillaan käynnissä, sanoo Tiirikainen.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen kaupungin perusopetukseen toteutettiin 15.-21.1.2018. Vuonna 2011 syntyneiden lasten huoltajille lähetettiin tammikuun alussa kirje, jossa oli ohjeet ja Wilma-tunnukset sähköistä ilmoittautumista varten.

Porissa 1. luokan perusopetuksesta vastaa 20 kaupungin ylläpitämää peruskoulua ja kaksi erityiskoulua. Yhteensä Porin kaupungilla on 28 peruskoulua.

Kaupungin koulujen lisäksi Porissa toimii kolme yksityistä koulua. Ne ovat Porin Kristillinen koulu, Porin seudun steinerkoulu sekä Björneborgs svenska samskola.


Opiskelijat