Kaupunginhallitus

Kulttuuritalo Anniksella ilmenneistä taloudellisista epäselvyyksistä poliisitutkinta

Sisäinen tarkastusraportti Kulttuuritalo Anniksen toiminnassa ilmenneistä taloudellisista epäselvyyksistä johtaa poliisitutkintaan.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus päätti 30. syyskuuta tehdä yksimielisesti tutkintapyynnön Lounais-Suomen poliisilaitokselle siitä, onko Kulttuuritalo Anniksen vastaava tai joku muu henkilö syyllistynyt menettelyillään rikokseen. Lisäksi tutkitaan, ovatko sivistystoimialan ja aikaisemman kulttuuritoimen valvontavastuussa olevat viranhaltijat syyllistyneet laiminlyönnillään virantoimitusvelvollisuuden rikkomiseen tai tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastusraportti, siihen annettu vastine ja kaupunginjohtajan päätösmuistio ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnasta annetun lain (24 §:n 1 mom 3 ja 15 kohta) perusteella.

 


Kaupunginhallitus