Keskustan uimahalli

Kutsu Porin seuraparlamentin perustamiskokoukseen

Porilaiset urheiluseurat ovat päättäneet perustaa urheiluseurojen yhteenliittymän, seuraparlamentin, edistämään porilaisten liikkumista ja hyvinvointia. Parlamentin toiminnan avulla tuetaan Porin kaupungin strategisia tavoitteita, joissa korostetaan porilaista hyvää elämää ja hyvinvoivia ja terveitä lapsia ja aikuisia. Seuraparlamentti perustetaan vahvistamaan porilaisten liikunta- ja urheiluseurojen sekä kaupungin yhteistyötä, vuorovaikutusta ja yhteissuunnittelua.

Keskustan uimahalli

Seuraparlamentin kautta kaupunki tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja kuulla, mitä kaupunki suunnittelee ja näin myös osallistaa liikuntaseuroja suunnitteluun. Seuraparlamentilla ei ole varsinaista päätösvaltaa, vaan se antaa lausuntoja liikuntaan liittyvistä asioista. Seuraparlamentti voi omalta osaltaan myös edistää Porin eri hallintokuntien välistä yhteistyötä liikunnan parhaaksi. Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntatoimen käyttöön seurakentän yhteinen näkemys keskeisistä niiden toimintaan vaikuttavista asioista kaupungin päätöksenteossa. Lisäksi se ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää yhteistyötä.

Seuraparlamentti valitaan seurojen avoimessa kokouksessa ”seurafoorumissa”, jonka avaustilaisuus on 12.4.2018 klo 18 Satakunnan Kansan tiloissa (Satakunnan Kansa auditorio, Pohjoisranta 11 E, Pori).
Seurafoorumin ensimmäisessä kokouksessa valitaan Porin seuraparlamentille puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Ilmoittautumislomakkeen yhteydessä pyydetään seuroilta ehdotuksia parlamentin jäseniksi. Kokoukseen voivat lähettää edustajansa kaikki ne rekisteröidyt urheiluseurat, joiden kotipaikkakunta on Pori. Edustajalla tulee olla mukanaan seuran antama valtakirja.
Ilmoittautumiset tämän linkin kautta 7.4.2018 mennessä.

 


Keskustan uimahalli