Lyseon projektiviikko

Kyllä demokratialle – lyseolaisille järjestettiin teemaviikko paikallisidentiteetin vahvistamiseksi

Porin Lyseon 130 opiskelijaa viettivät menneen viikon demokratian merkeissä. Kolmen päivän aikana järjestettiin neljä eri tapahtumaa. Viikon tavoitteena oli nuorten paikallisidentiteetin vahvistaminen osana Poria ja porilaisuutta sekä laajemmin koko suomalaista yhteiskuntaa.

Lyseon projektiviikko

Opiskelijat saivat oman kiinnostuksen pohjalta valita osallistumisensa kulttuuriin, viestintään sekä tulevaisuuteen teemoitettuihin tapahtumiin. Tulevaisuuden nuortentalo -tapahtumassa opiskelijoille esiteltiin Annista ja sen toimintaa. Ryhmäkeskustelussa opiskelijat visioivat, millainen heidän mieleisensä nuorten kohtaamispaikan tulisi olla.

Merkkihenkilöitä Porin historiasta –tapahtuman tarkoituksena oli lisätä nuorten tietämystä Porin historiasta. Luennon lisäksi tapahtumaan kuului teatteriesitys.

–    Nuorille kerrottiin demokratian kehittymisestä Porissa. Tarinoiden ja teatterin välityksellä he pääsivät elävästi tutustumaan kaupunkimme tunnettuihin historiallisiin merkkihenkilöihin. Tämä oli erinomainen tapa kertoa Porin historiasta ja vahvistaa samalla nuorten paikallisidentiteettiä, toteaa projektisuunnittelija Soniya Raissi.    

Teemaviikon viestintään sekä tulevaisuuteen liittyvissä tapahtumissa nuoret osallistettiin keskusteluun. Vihapuhe ja media –tapahtumassa nuoret keskustelivat etenkin sosiaalisessa mediassa havaitsemastaan vihapuheesta. Nuoret tulevat järjestämään aiheesta tammikuussa 2019 paneelikeskustelun, johon kutsutaan keskustelijoiksi Porin kaupungin päättäjiä.  

Pori vuonna 2050 –tapahtumassa nuoret vastasivat kyselyyn, jossa aihepiireinä olivat tulevaisuus, politiikka ja luottamus instituutioihin. Ryhmäkeskustelussa peilattiin Porin kaupungin tilannetta reilun 30 vuoden päähän ja nuorten itsensä näkemystä asemastaan tuon ajan yhteiskunnassa.

–    Jokaisella nuorella tulisi olla kokemus osallisuudesta ja itsestään arvokkaana yksilönä. Edistämällä nuorten aktiivisuutta ja osallisuutta, luomme identiteettiä ja viemme pohjaa pois syrjäytymiseltä ja radikalisoitumiselta. Näin toimimalla taataan demokratian jatkuvuus sekä yhteisymmärrys ihmisten ja kulttuurien välillä tulevaisuudessakin, kertoo Raissi.

Teemaviikko järjestettiin Miten demokratia tehdään? –projektin puitteissa. Projektissa yhteistyökumppaneina toimivat: Satakunnan Museo, Kulttuuritalo Annis, Rakastajat-teatteri, Taiteen edistämiskeskus, SEKK ry – Satakunnan elävän kuvan keskus ja Me-talo.

 


Lyseon projektiviikko