Moto Tiles -liikuntalaatat

Kyllä jalka nousee 90-vuotiaanakin – Moto Tiles -liikuntalaatat innostavat vanhuksia liikkumaan

Viikkarin Valkaman päivätoiminnan asiakkaat pääsivät kokeilemaan Moto Tiles -liikuntalaattoja ja vastaanotto oli pelkästään positiivinen. Kaikki asiakkaat pääsivät kokeilemaan liikuntalaattoja omien voimiensa ja toimintakykynsä mukaan vanhimman liikunnan riemuun liittyneen asiakkaan ollessa 92-vuotias.

Moto Tiles -liikuntalaatat

Moto Tiles -liikuntalaattojen kokeilu päivätoiminnassa oli osa Sataedun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun Kotikunto – Kuntoutusmallien kehittäminen ja innovointi liikuntalaattojen avulla -hanketta.  Hanke on Satakuntaliiton rahoittamana AIKO-hanke. Perusturvan asiakkaat ovat päässeet kokeilemaan laattoja myös Himmelin kuntouttavassa päivätoiminnassa, missä on kymmenen hengen pilottiryhmä. Kahdeksan hengen pilottiryhmä harjoittelee Diavillassa. Ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa Kunnon Hoitajan, lähihoitajan sekä hankkeen fysioterapeuttien ohjauksessa. Ryhmämuotoinen liikuntalaattaharjoittelu sisältää myös yksiöllisiä harjoituksia.

– Liikuntalaattaharjoittelu on otettu todella innostuneesti vastaan! Jo muutaman harjoittelukerran jälkeen on huomattavissa liikuntalaattaharjoittelun monipuoliset vaikutukset toimintakykyyn. Yhdessä tekeminen, kannustus, onnistumisen ilo, oppiminen ja tietenkin pelillisyyden tuoma kisailu vaikuttavat niin psykososiaaliseen kuin fyysiseen toimintakykyyn positiivisesti. Tässä näkyy vahvasti kuinka uusi teknologia ja pelillisyys toimivat vanhusten kanssa. Erään rouvan kommentti ryhmän jälkeen kiteyttää hyvin harjoittelua: ”Minä ylitin tänään itseni”, kertoo hankkeessa työskentelevä Sataedun terveydenhuollon lehtori Krista Toivonen.

Jatkossa hankkeen on tarkoitus kouluttaa perusturvan Kunnon Hoitajat käyttämään liikuntalaattoja Koulutuksen jälkeen hoitajat valitsevat ne kotihoidon asiakkaat, joiden kanssa he tekevät liikkumissopimus, joka pitää sisällään toimintakykytestit sekä harjoittelua liikuntalaattojen avulla yhdestä kahteen kertaa viikossa. Kotihoidon fysioterapeutti on alussa mukana testauksissa, harjoittelun suunnittelussa ja ohjauksessa. Jakson jälkeen asiakkaat ja kotihoidon Kunnon Hoitajat kertovat kokemuksistaan liikuntalaattaharjoittelusta ja näiden kokemuksien pohjalta tuotetaan ehdotuksia harjoittelun jalkauttamiseen kotihoitoon.

– Liikuntalaattaharjoittelu toimintakykyä tukevana palveluna voisi olla yksi kotihoidon tarjoama palvelumuoto, jossa hyödynnetään vahvasti hyvinvointiteknologiaa ja mikä toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, pohtii Toivonen.

Koulutuksessa olleet kotihoidon Kunnon Hoitajat ovat ottaneet liikuntalaattaharjoittelun vastaan positiivisin mielin.

– Moto Tiles -liikuntalaattoja on helppo käyttää, helppo ottaa mukaan asiakkaan kotiin ja se on toivottu uusi hyvinvointiteknologia työkalu. Pohdintaa ja kysymyksiä herättää ajankäyttö, laattojen logistiikka sekä pienessä määrin oma teknologia osaaminen. Nämä ovat erittäin merkittäviä ja tärkeitä kysymyksiä, joita hankkeessa selvitetään, kertoo Toivonen.

Moto tiles-liikuntalaattojen säännöllisen käytön vaikuttavuudella on tieteellistä näyttöä. Tutkimuksen (Jari Due Jessen, 2016) mukaan 2-3 tunnin harjoittelulla tasapaino on parantunut jopa 66 %. Liikuntalaattojen on todettu kehittävän myös liikkuvuutta, ketteryyttä, voimaa ja kestävyyttä. Myös Viikkarin Valkamassa huomattiin suoritusten parantuneen, kun pelejä pääsi kokeilemaan toisen tai useammankin kerran.

 


Moto Tiles -liikuntalaatat