Pelastusharjoitusalueella testattiin kerosiinin käyttäytymistä tulipalossa

Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue kouluttaa siviilipalveluksen täydennyspalvelusvelvollisia

Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella käynnistyi vuoden toinen täydennyspalvelusjakso maanantaina 9. heinäkuuta. Täydennyspalvelukseen on velvoitettu osallistumaan velvollinen, joka varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen on hakenut reservistä siviilipalvelusvelvolliseksi. Täydennyspalveluskoulutus kestää viikon ja sisältää arjen turvallisuuteen ja kansalaisvalmiuksien lisäämiseen liittyviä kokonaisuuksia.

Pelastusharjoitusalueella testattiin kerosiinin käyttäytymistä tulipalossa

Täydennyspalvelukseen hakeutuneiden määrä on moninkertaistunut muutaman vuoden takaisesta parista sadasta hakemuksesta vuoden 2015 ennätykselliseen liki tuhanteen täydennyspalvelushakemukseen ja edellisinä vuosina hakemusmäärä on liikkunut 600-700 hakemuksen välissä. Velvolliset määrätään täydennyspalveluskoulutukseen vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Siviilipalveluskeskus toimeenpanee kuluvana vuonna kymmenen täydennyspalveluserää, joista peräti seitsemän toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa heidän tarjoamissa tiloissa.

– Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue on erittäin hyvä toimintaympäristö toteuttaa korkeatasoista varautumisen ja pelastusalan koulutusta, ja yhdistämällä siihen Siviilipalveluskeskuksen täydennyspalveluksen toimeenpanon tieto-taito, saadaan koulutuksesta monipuolinen ja kattava kokonaisuus, kertoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.

Pelastusalueen täydennyspalvelusviikon koulutusteemat vaihtelevat hätäensiavusta alkusammutusharjoituksiin ja vaarallisen henkilön kohtaamisharjoituksista poikkeusolojen väestönsuojeluun.

Lapinjärvellä sijaitseva Suomen ainoa Siviilipalveluskeskus järjestää kuluvana vuonna täydennyspalveluskoulutusta yhteistyössä neljän eri toimijan kanssa. Rauhankasvatusinstituutti toteuttaa yhden konfliktinratkaisun teemalla olevan täydennyspalveluskoulutuksen Raaseporissa ja Lohjalla sijaitsevan Meriturvan täydennyspalvelus keskittyy vesiturvallisuuden edistämiseen. Palo- ja pelastustoimintaan painottuvaa täydennyspalveluskoulutusta toteutetaan Pelastusopistolla Kuopiossa ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella Porissa.


Pelastusharjoitusalueella testattiin kerosiinin käyttäytymistä tulipalossa