Pelastusharjoitusalueella testattiin kerosiinin käyttäytymistä tulipalossa

Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella käynnistyy vuoden ensimmäinen siviilipalveluksen täydennyspalveluskoulutus

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueella käynnistyy vuoden ensimmäinen täydennyspalvelusjakso maanantaina 3. kesäkuuta. Täydennyspalvelukseen on velvoitettu osallistumaan velvollinen, joka varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen on hakenut reservistä siviilipalvelusvelvolliseksi. Täydennyspalveluskoulutus kestää viikon ja sisältää arjen turvallisuuteen ja kansalaisvalmiuksien lisäämiseen liittyviä kokonaisuuksia.

Pelastusharjoitusalueella testattiin kerosiinin käyttäytymistä tulipalossa

Täydennyspalvelukseen hakeutuneiden määrä on moninkertaistunut muutaman vuoden takaisesta parista sadasta hakemuksesta vuoden 2015 ennätykselliseen liki tuhanteen täydennyspalvelushakemukseen. Viime vuosien aikana täydennyspalvelusvelvollisten määrä on vakiintunut noin 400 velvollisen paikkeille. Velvolliset määrätään täydennyspalveluskoulutukseen vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Siviilipalveluskeskus toimeenpanee kuluvana vuonna yhdeksän täydennyspalveluserää, joista kahdeksan toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa heidän tarjoamissa tiloissa. Pelastusalueen täydennyspalvelusviikon koulutusteemat vaihtelevat hätäensiavusta alkusammutusharjoituksiin ja vaarallisen henkilön kohtaamisharjoituksista poikkeusoloihin varautumiseen.

– Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue on erittäin hyvä toimintaympäristö toteuttaa korkeatasoista varautumisen ja pelastusalan koulutusta, ja yhdistämällä siihen Siviilipalveluskeskuksen täydennyspalveluksen toimeenpanon tieto-taito, saadaan koulutuksesta monipuolinen ja kattava kokonaisuus, kertoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen. 

Lapinjärvellä sijaitseva Suomen ainoa Siviilipalveluskeskus järjestää kuluvana vuonna täydennyspalveluskoulutusta yhteistyössä neljän eri toimijan kanssa. Rauhankasvatusinstituutti toteuttaa konfliktinratkaisun teemalla olevaa täydennyspalveluskoulutusta Raaseporissa ja Lohjalla sijaitsevan Meriturvan täydennyspalvelus keskittyy vesiturvallisuuden edistämiseen. Palo- ja pelastustoimintaan painottuvaa täydennyspalveluskoulutusta toteutetaan Pelastusopistolla Kuopiossa ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella Porissa.


Pelastusharjoitusalueella testattiin kerosiinin käyttäytymistä tulipalossa