Noormarkun neuvolan terveydenhoitajat Mia Hautala ja Veera Pihlaja kokeilevat lahjoitettua nojatuolia neuvolan imetysnurkkauksessa

Lahjoituksen avulla toteutettu imetysnurkkaus Noormarkun neuvolassa tuo iloa ja viihtyvyyttä perheille

Noormarkun neuvolaan on toteutettu imetysnurkkaus osana imetysmyönteistä ilmapiiriä. Imetysnurkkauksessa äidit voivat rauhassa imettää myös neuvolakäynnin yhteydessä. Imetysnurkkauksen järjestämisessä avuksi tuli noormarkkulainen perheyritys Sähkö-Jokinen Oy, joka lahjoitti neuvolaan tarvittavat kalusteet.

Noormarkun neuvolan terveydenhoitajat Mia Hautala ja Veera Pihlaja kokeilevat lahjoitettua nojatuolia neuvolan imetysnurkkauksessa

Suomessa on laadittu kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022. Ohjelman on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettama Imetyksen edistämisen seurantaryhmä. Toimintaohjelman tarkoituksena on linjata imetyksen edistämistyötä ja sen keskeisenä tavoitteena on nostaa Suomi imetyksen kärkimaaksi.

Toimintaohjelmassa esitetään Vauva- ja perhemyönteisyysohjelman (WHO) jalkauttamista Suomen äitiys- ja lastenneuvoloihin yhdenmukaistamaan ja tehostamaan imetyksen edistämistä perusterveydenhuollossa. Vauvamyönteisyysohjelman tarkoituksena on mahdollistaa hyvä alku imetykselle synnytyssairaalassa, tukea neuvolassa kuuden kuukauden täysimetystä ja edesauttaa imetyksen jatkumista kiinteän lisäruoan ohella vuoden ikään tai pidempään.

Perusturvan neuvolat haluavat toteuttaa tätä toimintaohjelmaa ja myös Noormarkun neuvola on antanut imetyslupauksen. Sen mukaisesti kaikki äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat ovat saaneet imetysohjaajakoulutuksen ja sitoutuneet ohjaamaan perheitä imetykseen liittyvissä asioissa, olivat ne sitten myönteisiä tai haasteellisia.

– Olemme kiitollisia lahjoituksesta, joka tukee imetyslupauksen toteutumista Noormarkun neuvolassa ja tuo iloa ja viihtyvyyttä perheille, kiittelevät neuvolan terveydenhoitajat Mia Hautala ja Veera Pihlaja.

Kuvassa Noormarkun neuvolan terveydenhoitajat Mia Hautala (vas.) ja Veera Pihlaja (oik.) kokeilevat lahjoitettua nojatuolia neuvolan imetysnurkkauksessa.

 


Noormarkun neuvolan terveydenhoitajat Mia Hautala ja Veera Pihlaja kokeilevat lahjoitettua nojatuolia neuvolan imetysnurkkauksessa