Lammin tuulivoimapuisto

Lammin tuulivoimapuistohanke uudelleen vireille

Satawind Oy ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy ovat tehneet Porin kaupungille aloitteen Lammin tuulivoimapuistoa koskevan osayleiskaavan laadinnasta. Kaupunginhallitus käsittelee 3. lokakuuta pidettävässä kokouksessa päätösehdotusta laadinnan käynnistämisestä sekä kaavanlaadintaa koskevan sopimusluonnoksen hyväksymisestä ja sopimuksen yhdyshenkilön nimeämisen valtuuttamisesta.

Lammin tuulivoimapuisto

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella. Kaavassa on tarkoitus osoittaa Ahlaisissa sijaitsevalle suunnittelualueelle enintään 14 tuulivoimalaa.

Porin kaupunki on valmistellut Lammin tuulivoimapuistoa koskevan osayleiskaavan edellyttämästä yhteistyöstä sopimusluonnoksen yhdessä Satawind Oy ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy kanssa.


Lammin tuulivoimapuisto