Silta

Lausuntojen valmistelu teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportista käyntiin

Kaupunkitason yhteistyötoimikunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, sivistyslautakunnalta, perusturvalautakunnalta, Porin palveluliikelaitoksen johtokunnalta sekä konsernihallinnon HR- ja talousyksiköiltä pyydetään lausuntoja teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportista. Lausunnot tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä.

Silta

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen painottaa, että päätöksiä loppuraportissa esitellyistä toimenpiteistä ei ole tehty.

– Kaupunginhallitus tilasi Tamora Oy:ltä auditoinnin, jonka tarkoituksena oli selvittää teknisen toimialan sisäiset toimintaprosessit sekä ne prosessit, jotka toimialan toiminnassa liittyvät kaupungin muihin toimijoihin. Sen aikana pidettiin haastatteluita, työpajoja ja kysely, joihin johto ja henkilöstö osallistui laajasti. Ulkopuolisen konsulttiyhtiön esittämät kehittämistoimenpiteet ovat kuitenkin puhtaasti sen konsulttien näkemys. Johtopäätösten ja ratkaisujen vuoro on lausuntojen jälkeen. Jatkokäsittely ja valittujen kehittämistoimien vastuutukset etenevät kaupungin normaalissa päätöksentekomenettelyssä.

Porin kaupunginhallituksen ruodittavaksi lausunnot tulevat marraskuussa.

 


Silta