Kaksi lasta käyttää liikennepuisto Vinkkarin kommunikaatiopistettä

Liikennepuisto Vinkkariin lahjoitettiin kommunikaatiopiste – puiston tapahtumista voi nyt viestiä myös kuvien välityksellä

Kirjurinluodon liikennepuisto Vinkkariin on pystytetty kommunikaatiopiste, jonka avulla lapset pystyvät ilmaisemaan liikennepuistossa kokemiaan asioita ja tapahtumia. Kommunikaatiopisteen on lahjoittanut Porin kaupungille Mannerheimin Lastensuojeluliiton Porin yhdistys.

Kaksi lasta käyttää liikennepuisto Vinkkarin kommunikaatiopistettä

Kommunikaatiopiste mahdollistaa viestinnän esteettömyyttä edistämällä lasten keskinäistä vuorovaikutusta, aitoa osallisuutta ja yhdenvertaisuutta mukaan lukien myös vuorovaikutuksen aikuisten kanssa. Pisteellä voidaan viestiä sanattomasti, mutta pisteen käyttäminen tukee myös puhetta.

– Kommunikaatiopisteessä on kaksi taulua, joissa olevien kuvien välityksellä on mahdollista jutella Pelle Hermannin ja Vinkkari -puistoissa tehdyistä puuhista sekä kertoa tunteista ja toiveista. Tauluissa olevat PCS-symbolit vastaavat kommunikoinnin apuvälineissä käytettävää kuvasymboliikkaa, mikä helpottaa niillä kommunikoivien osallistumista keskusteluun, kertoo puheterapeutti Maria Rautava Maakunnallisesta apuvälinekeskuksesta.

Kommunikaatiopisteestä on erityistä apua ja hyötyä lapsille, joilla on haasteita vuorovaikutustilanteisiin ja ohjattuun toimintaan osallistumisessa. Pisteen käyttäminen antaa mahdollisuuden yhteiseen kieleen ja sen kautta kokemuksen jakamiseen tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei syystä tai toisesta ole.

– Kommunikaatiopiste on tarkoitettu etenkin lapsille, joilla on vaikeuksia itsensä ilmaisemisessa ja puhutun kielen ymmärtämisessä. Taustalla voi olla esimerkiksi kielellistä erityisvaikeutta, kehitysvammaa, autisminkirjoa tai puheen motorisen tuoton vaikeuksia. Kommunikaatiopisteestä hyötyvät myös vieraskieliset lapset sekä lapset, joille esimerkiksi siirtyminen toiminnasta toiseen tai ajan hahmottaminen on haastavaa, sanoo Rautava. 

Idea kommunikaatiopisteestä lähti liikkeelle Mannerheimin Lastensuojeluliiton Porin yhdistyksen Marika Horttanalta, joka näki netissä Yhdessä esteetön -hankkeen julkaiseman artikkelin hyvinkääläisen päiväkodin pihalle toteutetusta kommunikaatiopisteestä.

– Artikkelin luettuani mietin, että myös Poriin tarvittaisiin vastaavanlainen kommunikaatiopiste ja erinomainen paikka sille olisi liikennepuisto Vinkkari, jonka MLL:n Porin yhdistys ja Porin Lasten- ja Nuorten suojelusäätiö lahjoittivat Porin kaupungille vuonna 2013. Yhdistyksemme kannatti tätäkin lahjoitusta ja yhteistyössä Maria Rautavan kanssa valmistelimme Vinkkarin kommunikaatiopisteen pystytysvalmiiksi, kertoo Horttana.

Porin kaupungin osalta hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi teknisen toimialan infran kunnossapidon ja infran rakentamisen toimintayksiköt. Kommunikaatiopiste sijaitsee Kirjurinluodon liikennepuiston oikeassa reunassa Vinkkarin portilta katsottuna.


 Liikeenpuisto Vinkkarin kommunikaatiopisteen kuvataulu

 


Kaksi lasta käyttää liikennepuisto Vinkkarin kommunikaatiopistettä