Kokemäenjoen maisema

Luotsimäen keskuspuhdistamon asennustöiden vuoksi jätevettä ohjataan luvallisesti Kokemäenjokeen

Porin Veden Luotsinmäen keskuspuhdistamolla tehdään neljän sulkuluukun asennusurakkaa tiistaina 27.2.2018.

Kokemäenjoen maisema

Työ on puhdistusprosessista johtuen tehtävä siten, että puhdistamolle ei oteta jätevettä asennuksen aikana.

– Olemme saaneet valvovana viranomaisena toimivalta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kirjallisen luvan jäteveden johtamiseen välpättynä eli siivilöitynä Kokemäenjokeen asennustöiden ajan, kertoo laitospäällikkö Ismo Lindfors.

Työt tehdään saatua lupaa noudattaen mahdollisimman nopeasti. Töitä tehdään noin kello 6.00-18.00.  

Porin Vedellä vuonna 2017 fosforin, kiintoaineen ja orgaanisen aineen puhdistustehot olivat kaikki vähintään 99 prosenttia, kun vaadittu taso on 95 prosenttia.

– Puhdistustuloksiin lasketaan mahdolliset ohitukset mukaan. 27. helmikuuta tapahtuvasta puhdistamon ohituksesta huolimatta keskuspuhdistamolle asetetut puhdistustasovaatimukset tullaan edelleen saavuttamaan, toteaa Lindfors.

Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamon on yksi Suomen tehokkaimmista jätevedenpuhdistamoista, jossa käsitellään pääosa Porin ja kaikki Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan sekä osa Euran ja Eurajoen jätevesistä sekä myös merkittäviä määriä teollisuuden jätevesiä.

 


Kokemäenjoen maisema