Valtuustosali

Maanantain kaupunginvaltuuston kokous avataan yleisölle poikkeuksellisesti myöhemmin

Kaupunginvaltuuston seuraava säännönmukainen kokous järjestetään maanantaina 27. toukokuuta kello 18.00 valtuustosalissa. Kokouksen esityslistan ensimmäinen varsinainen asiakohta on salassa pidettävä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 24 §, 1. mom, 17. kohta), mistä johtuen kokous aukeaa yleisölle vasta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Valtuustosali

Suljetuin ovin käsiteltävän asiakohdan salassapitoperuste käsittää kunnan liikesalaisuutta tai liiketoimintaa koskevat seikat sekä julkisyhteisön mahdollisuudet edullisiin hankintoihin.
 
Kokousta seuraamaan saapuva yleisö ohjataan kaupungintalon (Hallituskatu 12) 1. kerroksen odotustiloihin, mistä heidät ohjataan valtuustosaliin kokouksen auetessa yleisölle.
 
Valtuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia. Kokousta voi seurata paikan päällä tai Twitteristä aihetunnisteella #porivaltuusto.

 


Valtuustosali