Liisanpuiston lähiliikuntapaikka

Missä Porissa liikutaan? Vastaa kyselyyn ja vaikuta liikuntapaikkojen kehittämiseen

Porin kaupunki kartoittaa kyselyn avulla, millaisia liikuntapaikkoja ja -palveluita Porissa tulee kehittää seuraavien vuosien aikana. Lyhyeen kyselyyn voi osallistua verkossa 24.5.–13.6.2021 välisenä aikana.

Liisanpuiston lähiliikuntapaikka

Vastaamaan pääsee osoitteessa pori.fi/liikuntapaikkojenkehitys. Osallistuneiden kesken arvotaan uimahallin lippupaketteja.

Porin liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti toivoo, että porilaiset vastaisivat kyselyyn ja kaupunki saisi sen kautta arvokasta tietoa, mitä liikuntapaikkoja asukkaat käyttävät ja mitä he pitävät tärkeänä.

– Toivomme vastauksia erilaisilta liikkujilta ympäri Poria. Tärkeä on saada näkökulma niin kaupungissa asuvilta kuin haja-asutusalueilta. Tällä tavalla saamme totuudenmukaisen kuvan siitä, miten asukkaana haluat, että liikuntapaikkoja ja liikkumisolosuhteita kehitetään lähivuosien aikana.

Kyselyllä kartoitetaan yksittäisten kuntalaisten näkemyksiä omakohtaisen liikkumisen olosuhteista.

– Avaamme kyselyt myös seuroille, kaupungin henkilöstölle sekä luottamushenkilöille. Nykyiset luottamushenkilöt pääsevät vastaamaan kyselyyn nyt ja uusia päättäjiä varten avataan kysely vielä uudelleen elokuussa. Asukaskyselyssä on lapsille ja nuorille oma osuus, johon toivomme saavamme vastauksia heiltä ja välitämme kyselyä myös kouluihin vastattavaksi, sanoo Lahti.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään syksyllä 2021 valmistuvan liikuntapaikkasuunnitelman laatimisessa. Suunnitelma ja kyselyn kautta saadut vastaukset tulevat ohjaamaan liikuntapaikkarakentamista tulevaisuudessa.

– Porissa on viimeisen vuoden aikana rakennettu muutamatkin kuntoportaat, ulkokuntosaleja sekä tehty parannuksia esimerkiksi kuntopoluille. Meillä on tulossa isoja kouluhankkeita sekä urheilukeskuksen alueen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten on tärkeää saada käyttäjiltä tietoa liikuntapaikkasuunnitelman tekemiseen. Liikuntapaikkasuunnitelmasta halutaan työkalu, joka ennen kaikkea edistää liikkumista, mutta samalla myös järkevöittää liikuntapaikkaverkoston ja liikuntapaikkojen ylläpitoa ja auttaa niiden hoidon suunnittelussa. Suunnitelma luo myös suuntaviivat tulevien vuosien investointitarpeille, kertoo infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki.

Liikuntapaikkaverkoston kehittämistä koskeva suunnitelma laaditaan yhteistyössä liikunnan ja urheilun kehittämiseen erikoistuneen kehittämisosuuskunta SmartSportin kanssa. Kysely on SmartSportin tekemä ja sen avulla saadaan myös vertailukelpoisia tuloksia muista kunnista.

– Kyselystä on tehty lyhyt ja kevyt, jotta osallistuminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, mutta mitä enemmän vastauksia saadaan, sitä enemmän saadaan pohjatietoa suunnitelman tekemiseen, toivoo viestintä- ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen.  

 


Liisanpuiston lähiliikuntapaikka