Yyteri Kylpylähotelli dyynit

Naturistikysely saavutti suuren suosion – suurin osa vastaajista ei ole käynyt alueella

Samalla kun Porin kaupunki tiedotti luopuvansa naturistialueesta nykyisellä paikallaan Yyterissä, avattiin asiassa kysely, jonka avulla haluttiin kartoittaa Yyterin kävijöiden ajatuksia siitä, tarvitaanko naturistialuetta ylipäätään.

Yyteri Kylpylähotelli dyynit

Kyselyyn tuli noin 2500 vastausta, joista suurin osa, noin 2000 vastaajaa on sitä mieltä, että naturistialuetta tarvitaan. Suurin osa kyselyn vastaajista ei ole koskaan käynyt Yyterin naturistialueella. 

– Vastauksista selviää, että kyselyyn vastanneiden mielestä naturistialueella on selkeästi kysyntää. Kyselyn vastauksissa ilmenee kuitenkin jonkin verran toistoa eli kyselyyn pystyi halutessaan vastaamaan useamman kerran, joten jonkin verran tämä jättää tulkinnan varaa, kyselyä perannut viestintä- ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen kertoo. 

– Toistosta huolimatta aihe on silti selvästi ollut suosittu. Etenkin vaihtoehtoisen sijainnin suhteen esiintyi rakentavaa pohdintaa, sanoo matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Anna Kyhä-Mantere

Esimerkiksi Herrainpäivät toistui käyttäjien vastauksissa usein ja ylipäätään ranta-alueet. Nykyinen sijaintihan ei ole rannalla vaan dyynien välissä. 

– Naturistialueen kannattajat toivovat, että alueen käyttäjillä olisi oma rauha ja mahdollisuus pulahtaa uimaan ilman uimapukua. Paikan pitäisi olla suojainen sekä hyvin merkitty, eikä siellä olisi läpikulkua, Virtanen luettelee. 

Vaihtoehtoisista ratkaisuista keskustellaan seuraavaksi kaupungin maanomistuksen kanssa. 
 


Yyteri Kylpylähotelli dyynit