Sairaalaopetus

Neuropsykiatrisista haasteista pidetään etäinfotilaisuus peruskoululaisten huoltajille 

Peruskouluikäisten lasten huoltajille järjestetään etänä Teamsissa 15. maaliskuuta neuropsykiatrisia haasteita käsittelevä tilaisuus. Teemaillassa kerrotaan aiheesta niin yleisesti kuin omakohtaisina kokemuksinakin. Tilaisuudessa tutustutaan myös paikallisten yhdistysten toimintaan.  

Sairaalaopetus

Neuropsykiatrisista haasteista käytetään lyhennettä nepsy. Tyypillistä nepsy-piirteisille henkilöille on vaikeudet arjen toiminnoista suoriutumisessa, mutta toisaalta henkilöllä saattaa olla poikkeuksellisia vahvuuksia ja kiinnostusta johonkin tiettyyn asiaan tai tekemiseen.

– Nepsy-piirteistä saattaa olla kyse, jos lapsella arjen rutiinit kuten pukeminen, ruokaileminen ja nukkuminen eivät suju totutusti. Myös pelkotilat ja raivokohtaukset saattavat viitata nepsyyn. Samanaikaisesti lapsi saattaa kuitenkin olla luova, iloinen, rakastava ja hän pärjää hyvin koulussa. Lapsella saattaa olla myös jokin erityinen mielenkiinnon kohde, josta hän tietää ja muistaa kaiken, kuvailee konsultoiva sairaalaopettaja Tiina Puska.

Nepsy johtuu aivotoiminnan rakenteellisesta tai toiminnallisesta poikkeavuudesta. Nepsy-diagnoosien määrä on kasvussa, ja suuri määrä nepsy-piirteisiä jää kokonaan vaille diagnoosia. Jokaisella nepsy-piirteisellä henkilöllä on yksilölliset ja vaihtelevat oireet, vahvuudet ja tuen tarpeet. 

– Nepsyn aiheuttamaa kuormitusta on mahdollista vähentää pienillä arjen muutoksilla. Nepsyyn liittyy arjen haasteiden lisäksi myös paljon vahvuuksia, jotka on myös tärkeä nähdä ja tunnistaa, sanoo Puska. 
 
Peruskouluikäisten lasten huoltajille järjestettävässä tilaisuudessa annetaan laajemmin tietoa nepsystä, aikuiset kokemusasiantuntijat kertovat omista nepsy-kokemuksistaan ja paikallisten yhdistysten edustajat esittelevät toimintaansa.

Nepsy-ilta järjestetään tiistaina 15.3. kello 18 alkaen Teams-etäyhteydellä. Huoltajille lähetetään linkki Nepsy-iltaan Wilma-viestillä tilaisuutta edeltävänä päivänä. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätietoa: 

 


Sairaalaopetus