Tapio Lehtimäki ja Mikko Puolitaival

Nuohousuudistus Satakunnassa

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan 1.1.2019 alkaen. Tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista ja nuohouksen vapautumista kilpailulle. Jatkossa asukkaat voivat siis itse valita nuohoojan.

Tapio Lehtimäki ja Mikko Puolitaival

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskeva pelastuslain muutos hyväksyttiin 5.12.2018 ja muutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Uudistuksen myötä pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista.

Satakunnan pelastuslaitos sekä Satakunnan alueen nuohoojat ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että nuohouspalvelusopimukset päättyvät vuoden vaihteessa ilman irtisanomisaikaa. Näin ollen koko maakunnassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan heti vuoden 2019 alusta lähtien.

Rakennusten omistajien ja haltijoiden velvollisuus on aiemminkin ollut huolehtia siitä, että tulisijat ja hormit on nuohottu määräajoin. Oletettavaa on että jatkossakin alueen nuohoojat tarjoavat palveluitaan kiinteistöille, mutta uudistuksen myötä asukkaiden vastuu säännöllisestä nuohouksesta korostuu.

Satakunnan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Mikko Puolitaival muistuttaa, että säännöllinen nuohous on osa asumisen turvallisuutta. Nuohouksella ehkäistään nokipaloja ja varmistetaan, että tulisija ja hormi ovat paloturvallisia ja että ne toimivat kunnolla.  

Uudistuksesta huolimatta moni asia säilyy ennallaan:

 • Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että

  • tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti

  • nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti
  • tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.
    
 • Nuohouksen määrävälit säilyvät ennallaan. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.
   
 • Nuohous kuuluu jatkossakin ammattilaisille. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

 

Mikä sitten muuttuu:

 • Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää nuohoustoimintaa.

 • Piirinuohousjärjestelmästä luovutaan ja jatkossa asiakkaat saavat itse valita nuohoojan, eli nuohous vapautuu kilpailulle. Jatkossa nuohooja myös hinnoittelevat itse vapaasti oman työnsä.

 • Pelastuslaitos ei enää käsittele nuohoukseen liittyviä reklamaatioita. Valitukset tulee jatkossa ohjata ensin yritykselle ja sen jälkeen tarvittaessa kuluttajaneuvontaan.
   
 • Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä, josta on käytävä ilmi rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.

 

Lisätietoja nuohousuudistuksesta:

Mikko Puolitaival
Riskienhallintapäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos
044 701 1521

Kuvassa nuohoojamestari Tapio Lehtimäki ja riskienhallintapäällikkö Mikko Puolitaival nuohouspalvelusopimuksien purkamistilaisuudessa Satakunnan pelastuslaitoksella 20.12.2018


Tapio Lehtimäki ja Mikko Puolitaival