Nuokkapaku matkassa

Nuokkapaku starttaa Meri-Porissa

Porin lasten- ja nuortensuojelun säätiö myönsi nuorisopalveluille hankerahoituksen liikkuvan nuorisopalvelun toteuttamiseen ja sen kehittämiseen ympärivuotiseksi. Ympärivuotisessa toiminnassa oleva liikkuva nuokkapaku tukee nuorten tasa-arvoa asuinpaikasta riippumatta.

Nuokkapaku matkassa

Nuokkapaku on joustava tapa suunnata resursseja akuutisti sitä tarvitseville sekä huomioida erityisesti niitä alueita, joissa ei kiinteitä palveluja ole tarjolla. Toiminta lisää nuorten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toiminnallisia vaihtoehtoja nuorten vapaa-aikaan.

­­– On todella hienoa, että saimme hankerahoituksen Porin lasten- ja nuortensuojelu säätiöltä tähän. Nyt voimme toteuttaa toimintaa muulloinkin kuin vain pienen pätkän kesällä ja saada kokemusta siitä, että miten se parhaalla mahdollisella tavalla on toteutettavissa myös muulloin, iloitsee nuorisopalvelujen esimies Anne Leppänen.

Toiminnallisten aktiviteettien toteuttamisen lisäksi Nuokkapaku toiminta mahdollistaa nuorille moniammatillisen toimijoiden kohtaamisen. Hanketyöntekijän yhteistyökumppaneiksi on nuorisopalvelujen nuorisotyöntekijöiden lisäksi tulossa ainakin MLL:n nuorisotyönkoordinaattori, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori sekä Porin ev. lut. seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja. Tämä mahdollistaa toiminnallisen jalkautumisen kehittämistä monialaisesti.

– Monialaisella yhteistyöllä pystymme vastaamaan myös monenlaisiin tuen tarpeisiin ja täten paremmin lisäämään nuorten hyvinvointia, toteaa hanketyöntekijä Susanna Lahtila.

Toiminta käynnistyy nyt Merin-Porissa ja kesällä sen on määrä laajentua koko Porin alueelle.

 

 


Nuokkapaku matkassa