Keskustelukarhu

Osallisuusmalli ja -agentit varmistamaan porilaista lähidemokratiaa

Pori haluaa profiloitua osallisuuden edelläkävijänä. Kaupungin viestintäyksikön päällikkö Salla Rajala kertoo, että tavoitteena on panostaa muun muassa kaksisuuntaiseen viestintään ja yhteistuottamiseen.

Keskustelukarhu

Työn tueksi on laadittu osallisuuden periaatteet ja niiden osatekijöihin pohjautuva osallisuus- ja vuorovaikutusmalli. Malli kytkeytyy organisaatiorakenteeseen ja antaa eväät tieto-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimintaosallisuuden toteuttamiseen ja eri osallistamiskeinojen hyödyntämiseen.

– Työntekijöille malli on konkreettinen esimerkki käytännön osallisuustyötä ohjaamaan, ja kaupunkilaisille väline saada tietoa ja arvioida tavoitteiden toteutumista. Se mahdollistaa eri kohderyhmien osallistamisen, Rajala sanoo.

Kokonaisuuteen sisältyvät osallisuusagentit toimivat linkkinä virkamiesten ja kaupunkilaisten välillä: henkilöstön valmentajina, edesauttavat vuorovaikutusta ja aktivoivat eri väestöryhmiä ja toimijoita osallistumaan. He edistävät lähidemokratiaa ja asuinalueiden kehittämistä.

Rajalan mukaan kaupungin tulee kuunnella, ei vain kuulla.

– Osallisuus on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Se on nähdyksi, kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista: aktiivista toimintaa ja yhteisiin asioihin vaikuttamista. Osallisuus antaa kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja lisää kokemusta kaupungin merkityksellisyydestä.

Malliin sisältyy ajatus työn osallisuuden ja vuorovaikutuksen parantamiseksi olevan jatkuvaa. Sitä lähdetään edistämään vaiheittain muun muassa kokoamalla kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien työkalupakki, hyödyntämällä verkostomaisia yhteistyömalleja ja selvittämällä osallistuvan budjetoinnin mahdollisuuksia.

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu on tehty yhteistyössä asukkaiden, kaupungin toimintaan liittyvien yhteisöjen, virkamiesjohdon, kaupungin toimialojen sekä poliittisten päättäjien kanssa. Sen laadinnassa on haettu juuri Porin tarpeisiin sopivaa syväluotavaa mallia ja huomioitu kaupunkistrategian ja kuntalain osallisuussäännökset.

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallia on muotoiltu ja testattu osana kesäkuussa 2017 käyttöönotetun Porin brändikonseptin laadintaa, ja se on brändiuudistusprosessin toinen raide. Mallin ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Porin kaupungin kanssa palvelumuotoilutoimisto Hellon ja markkinointitoimisto Staart.

Porin kaupunginhallitus päättää osallistamisen periaatteiden ja uuden osallisuus- ja vuorovaikutusmallin hyväksymisestä maanantaina 19. maaliskuuta.


Keskustelukarhu