Kuva pääradasta

Pääradan kunnostamisesta on tehty kannanotto – myös Pori mukana

Suomen junaverkoston päärataa koskevassa kannanotossa vedotaan siihen, että seuraavaan hallitusohjelmaan on kirjattava pääradan korjaaminen, kehittäminen ja puollonkaulojen poistaminen niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin. Allekirjoittaneissa on mukana Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Kuva pääradasta

Kannanotossa korostetaan, että radan korjaaminen merkitsee Helsingin ja Tampereen välisen matkan kulkemista tunnissa, sekä kaksoisraiteen rakentamista vilkkaasti liikennöidylle Tampereen ja Seinäjoen välille. Kannanoton mukaan päärataan kytkeytyy merkittäviä jatkoyhteyksiä, joiden toimivuudesta pääratakokonaisuudessa tulee huolehtia siten, että kahden tunnin yhteydet Helsinkiin ovat mahdollisia. Tampereen ja Porin yhteysväli tarvitsee tasoristeysten poistoja ja muita nopeuden nostoon tähtääviä toimenpiteitä. 

Lue kannanotto kokonaisuudessaan:

Muut allekirjoittaneet ovat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Uudenmaan maakuntajohtajat sekä ratayhteyden kaupunginjohtajat.

 


Kuva pääradasta