paloesimies, Jarno Joensuu

PALOSUOJELURAHASTON INNOVAATIOPALKINTO SATAKUNTAAN

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2018 voittaja julkistettiin Pelastustoimen ajankohtaispäivillä ( 22.11.2018), Tampereella. Innovaation voitti Satakunnan pelastuslaitoksen paloesimies Jarno Joensuu, joka työskentelee Porissa, Kanta-Porin paloasemalla. Lämpimät onnittelut Jarno!

paloesimies, Jarno Joensuu

Palosuojelurahaston pääpalkinnon sai paloesimies Jarno Joensuu, joka on kehittänyt valutuskourun nestemäisten kemikaalien keräämiseen. Kouru nopeuttaa nestemäisten aineiden kuljetukseen käytettävän säiliön tyhjentämistä onnettomuustilanteessa. Valutuskourua on testattu harjoituksissa ja todellisissa onnettomuustilanteissa Satakunnan pelastuslaitoksella. Valutuskourun on todettu nopeutensa lisäksi myös parantavan työturvallisuutta ja olevan kustannustehokas ratkaisu niin ajoneuvoa kuin aineen talteen keräämistä ajatellen.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta.

Innovaatiopalkinnon tarkoitus on kannustaa pelastusalan henkilöstöä sekä muita alasta kiinnostuneita kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa.
 


paloesimies, Jarno Joensuu