Tietokone

Paperinen ilmoitustaulu poistuu vuoden vaihteessa

Porin kaupungin kuulutukset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan 1.1.2020 alkaen ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla. Samalla palvelupiste Porinassa sijaitsevasta paperisesta ilmoitustaulusta luovutaan.

Tietokone

Kuulutettava aineisto on kuntalaisten saatavilla ajantasaisena ympäri vuorokauden. Ilmoitustaulun saavutettavuus ei ole riippuvainen toimitilojen aukioloajoista. 

Porinassa on asiakastietokone, josta voi ilmoituksia katsoa sähköisenä. Asiakaspalvelijoilta saa tarvittaessa apua. Mahdollisuuksia sähköisen ilmoitustaulun seuraamiseen edistetään myös muissa kaupungin asiakaspalvelupisteissä.

Paperisesta ilmoitustaulusta luopuminen liittyy hallintolakiin lisättävään uuteen säännökseen, jossa määrätään, että vuoden 2020 alusta julkiset kuulutukset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistavaksi ensisijaisesti yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivulla. Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 16. joulukuuta. 

 


Tietokone